Dnes je 1.3., meniny má Radomír, zajtra Albín. Ste 113097. návštevník.

- Novinky:

 
  3.7.2007Výsledky sú?aže o najoriginálnejšiu fotografiu zachytenú po?as XIII. ro?níka Staromestských Slávnostív Žiline
V sobotu 30.6.2007 sa v predajni Foto Wiedermann v OC Dube? uskuto?nilo vyhlásenie ví?aza sú?aže o najoriginálnejšiu fotografiu zachytenú po?as XIII. ro?níka Staromestských Slávností v Žiline.

1. miesto 1. miesto
2. miesto 2. miesto
3. miesto 3. miesto
Výhercom srde?ne blahoželáme a prajeme ve?a ?a?ších vydarených fotografií!
 
  26.6.2007Vyhlásenie výsledkov o najoriginálnejšiu fotografiu už túto sobotu 30.6.2007 v OC Dube? v predajni Foto Wiedermann
Už túto sobotu 30. júna vás pozývame na vyhlásenie výsledkov sú?aže o najoriginálnejšiu fotografiu zachytávajúcu atmosféru XIII. ro?níka Staromestských slávností v Žiline. Ešte do polnoci 29.júna sa môžete zapoji? do hlasovania a potom vás všetkých pozývame 30. júna o 17-tej hodine do predajne Foto Wiedermann v OC Dube?.
O príjemnú atmosféru sa postará moderátor Rádia Fajn a finalista druhej série Superstar a Hitu storo?ia Peter Bažík.
Všetci ste srde?ne vítaní.
 
  18.6.2007Hlasovanie fotosú?aže za?ína
Práve spúš?ame hlasovanie o najoriginálnejšiu fotografiu mesta Žilina po?as XIII. Staromestských slávností. Každú fotografiu môžete ohodnoti? známkou ako v škole od 1 do 5.
Sú?až bude prebieha? do 29.6.2007. Výhercovia budú vyhlásení 30.6.2007 vo Foto Wiedermann v OC Dube? a zverejnení na stránke Staromestských slávností.

- SÚ?AŽNÉ FOTOGRAFIE -
 
  6.6.2007Nové fotografie
Od dnes si môžete vo fotogalérii pozrie? aktuálne fotografie z XIII. Staromestských slávností od autora ?ubomíra Bechného.
 
  4.6.2007Sú?až o najoriginálnejšiu fotografiu mesta Žilina
Zachy?te svojim aparátom atmosféru XIII. Staromestských slávností a vyhrajte tri hodnotné ceny od Foto Wiedermann.

1. cena - Digitálny fotoaparát
2. cena - Pamä?ová karta
3. cena - Vyvolanie a výroba fotografií pod?a Vašich požiadaviek

Fotografie z digitálnych fotoaparátov posielajte na sutaz@staromestske-slavnosti.sk. Tí, ktorí fotili na film, môžu prís? do predajne Foto Wiedermann v OC Dube?, kde Vám fotky naskenujú, zdigitalizujú a priamo pošlú na portál Staromestských slávností.

Fotografie posielajte do polnoci 15.6.2007. Každý ú?astník sú?aže sa môže zapoji? maximálne s 2 fotografiami.
Hlasovanie prebehne prostredníctvom tejto stránky od 17.6.2007 do 29.6.2007.
Výhercovia budú vyhlásení 30.6.2007 vo Foto Wiedermann v OC Dube? a zverejnení na stránke Staromestských slávností.

 
  4.6.2007Myslite nosom, sporte hlavou a vyhrávajte!
Výsledky sú?aže na podporu zdravotných klaunov vyhlásenej OZ Ars dictandi :

1. cena – letecký zájazd pre dve osoby na grécky ostrov Lesbos od cestovnej kancelárie Aeolus - V.Do?kal, Tajov, Banská Bystrica
2. cena – autobusový zájazd pre dve osoby na Chalkidiki od Cestovnej kancelárie Aeolus - P.Kaminský, Ve?ký Lipník
3. cena – víkendový pobyt v hoteli Holiday inn Žilina - J. ?ier?asky, Bratislava
4. cena – víkendový pobyt v Hoteli Boboty vo Vrátnej - A. Humeníková, Žilina
5. cena - poukážka na nákup oble?enia zna?ky addidas v predajni Mirupo šport v hodnote 3 000 - V.Sekelová, Žilina
6. cena – balí?ek vitamínov od spolo?nosti Walmark - M.Tamášiová, Žilina
7. – 9. cena – ?ipové karty od Dopravného podniku Mesta Žilina na bezplatné cestovanie - A. Erkan, M.Klika, Žilina, M.Mikušincová, Žilina
10.cena - balí?ek od Rádia FAJN + 2 vstupenky na koncert skupiny Scorpions - A. Erkan

Každý, kto si kúpil sú?ažný kupón za 50 korún získal okamžitú z?avu na jedlo v pizzerii Novelini v Holiday Inn Žilina.

Pre štatút sú?aže kliknite tu .
 
  4.6.2007Skon?il sa XIII. ro?ník Staromestských slávností
Trinásty ro?ník Staromestských slávnosti v Žiline bol bohatý nielen na množstvo stánkov, ale spestril ho aj bohatý program na dvoch námestiach. Na Hlinkovom námestí padol aj Slovenský rekord v po?te ?udí s ?ervenými nosmi a bublifukmi.

V centre Žiliny sa stretlo viac ako 600 ?udí s ?ervenými nosmi a bublifukmi. ?udia s nasadeným ?erveným nosom mohli po?as jednod?ovej akcie cestova? žilinskou mestskou hromadnou dopravou bezplatne. Do akcie sa zapojil aj primátor Ivan Harman, ktorý o atmosfére na 13. ro?níku Staromestských slávnosti povedal: „Zdá sa mi, že atmosféra je ve?mi dobrá. Taká spontánna.“ Svoj názor pridal aj viceprimátor Žiliny Michal Horecký: „Som strašne rád, že sa ?udia bavia. Evidentne je to akcia pre ?udí. Sú spokojní. Tak, že im želám, aby to tak pokra?ovalo.“ Asistent primátora mesta Robert Blaško dodáva: „Ja som ve?mi spokojný. Staromestským slávnostiam sa prinavrátil ich pôvodný raz, ke? je tu viac tradi?ných remesiel a tradi?ných výrobkov. Je to naozaj obnovenie takého Génius Loci tohto mesta.“

certifikat

Celé Staromestské slávnosti zakon?il de? detí plný ateliérov pre deti z centier vo?ného ?asu Spektrum, Žirafa, Strom. Hlinkové námestie sa zmenilo na detský svet.
 
  28.5.2007Rozmiestnenie stánkov na Hlinkovom námestí.
 Stiahnite si rozmiestnenie stánkov vo formáte PDF pdf

Mapa Hlinkového námestia 

Zoznam a plánik rozmiestnenia bude taktiež d?a 30. mája umiestnený v informa?nej skrinke Mestského divadla pod Farskými schodami.
 
  24.5.2007Myslite nosom, sporte hlavou!
Bublinkový de? detí s ?ervenými nosmi

plagat

Nosy a bublifuky si bude možné zakúpi? po?as akcie na Hlinkovom námestí.
 
  23.5.2007Sprievodné akcie
1. Sú?aže škôl – Žilina – moje mesto 2007
MŠ,ZŠ, sekcia literárna, výtvarná, historická, vedomostná
- vyhodnotenie : 31.5. 2007 Radnica mesta
- výstavy

SŠ – sekcia vedomostná, historická
- sú?až prebieha 1.6. o 13.00h na Radnici mesta

2. Výstava – ?aro nití – Klub pali?kovanej ?ipky pri ROS Žilina 31.5 – 21.6. 2007
Regionálne osvetové stredisko Žilina
Vernisáž 30.5.2007 o 16.00 h

Strom života - Klub pali?kovanej ?ipky pri ROS Žilina 1. - 21.6. 2007
Vernisáž 31.5. o 15.00 h Dom Matice slovenskej Žilina

3. Ekumenické modlitby za ob?anov mesta Žilina – 29.5.2007 o 18.00 h
sirotársky kostol
Zodpovední : Ekumenická rad cirkví v Žiline, Zbor Žilincov

4. XII. slávnostná akadémia na po?es? zaslúžilých osobností o rozvoj mesta Žilina – 30.5. 2007 o 16.00 h
– Radnica mesta Žilina

5. Trhy ?udových remesiel a kultúrny program
- kultúrny program Hlinkovo a Mariánske námestie
- stánky Hlinkovo námestie – prihlásení ?udoví výrobcovia,
prezentácia prihlásených stredných škôl – zodp.vedúci RNDr. Ján Štofko, VÚC Žilina
-stánky Mariánske námestie –?udoví výrobcovia zo Slovenska a Moravy, oble?ení v krojoch
- historické stánky


Zdroj: www.zilina.sk
 
  23.5.2007Staromestské slávnosti majú zvýrazni? image mesta
Slávnostným odovzdaním k?ú?ov od brán mesta vo štvrtok 31. mája primátor Ivan Harman otvorí XIII. ro?ník Staromestských slávností. Prebieha? budú od 31. mája do 2. júna na Mariánskom a Hlinkovom námestí.

Hlavnými organizátormi podujatia sú Mestské divadlo v Žiline, Stanica Zárie?ie a rádio Fajn. Na slávnostiach sa predstavia kultúrne, športové a vzdelávacie inštitúcie, ktoré pripravujú množstvo sprievodných aktivít v celom meste Žilina. Po prvýkrát bude v histórii Staromestských slávností na námestí ú?inkova? Štátny komorný orchester Žilina a koncertnú podobu predstavenia Cigáni idú do neba prinesie Mestské divadlo Žilina. Vyvrcholením piatkového ve?era bude vystúpenie rituálnych kórejských bubeníkov Dulsori a skupiny ?echomor na Hlinkovom námestí v Žiline.

 
  23.5.2007Staromestské slávnosti - Trhy ?udových remesiel
Trhy ?udových a umeleckých remesiel v rámci Staromestských slávností sa budú kona? v d?och 31. mája až 2.júna 2007. Zo závažných organiza?ných dôvodov si ú?astníci trhov na Hlinkovom námestí, Farských schodoch a Národnej ulici budú môc? postavi? vlastné stánky až 31.mája (štvrtok) v ranných hodinách, hoci pôvodne im bolo oznámené že môžu stava? už 30. mája (streda) podve?er.

Žiadame preto ú?astníkov o trpezlivos?, bezpodmiene?né dodržiavanie pokynov organizátorov a rýchle postavenie stánkov, nako?ko akceptovaných je až takmer 100 prihlášok. Usporiadanie to?kých stánkov na Hlinkovom námestí po?as ranných hodín a dopoludnia 31. mája bude ve?mi náro?né. Vozidlá ú?astníkov musia opusti? priestor ihne? po vyložení stánku a tovaru a zdržiava? sa na námestí iba nevyhnutný ?as. Aj pod?a zaslaných propozícii nesmie žiadne vozidlo parkova? na námestí. Za pochopenie ?akujeme.

Organiza?ný výbor Staromestských slávností 2007

 
  16.5.2007Aktuálny program
Od dnes si môžete na stránke pozrie? aktuálny program Staromestských slávností 2007. Tešia sa na Vás Seindreiovci, Zuzana Smatanová, skupiny Arzén, ?echomor, Chiméra a mnoho ?a?ších.
 


Generálny reklamný partner:


Hlavní mediálni partneri:

Tvorba www stránok:
Webmaster: Igor Janic


© 2007, Mesto Žilina, Všetky práva vyhradené!