Štvrtok 28.5.2009

Mariánske námestie
14.30  Slávnostný sprievod mestom
16.00  Archi di Slovakia – sláčikový súbor ŠKO Žilina
17.00  Žilinský miešaný zbor
17.30  Heligónkari Martina Čerňanského
18.00  Bratia Muchovci
18.30  Sherpa band
19.30  Remedios
20.30  Big Band Konzervatória Žilina
21.30  Fermáta

Hlinkovo námestie
14.30  Slávnostné otvorenie
15.00  Mažoretky Diana – CVČ Spektrum
15.30  Módna prehliadka ZSŠ Žilina – Bytčica
16.00  CVČ Spektrum
17.00  G-Strinx
18.30  Polemic
20.00  Horkýže slíže
21.30  Space Star Lovers (PL)


Piatok 29.5.2009

Mariánske námestie
10.00  ZUŠ L. Árvaya, ZŠ Bánová, HŠ Yamaha
11.00  Kolovrátok – prezentácia MŠ
11.25  ZŠ Karpatská
12.00  ZŠ V. Javorku, ZŠ Lichardova, ZŠ J. Hollého
13.30  Ekumenické modlitby za mesto Žilina
15.00  DFS Cipovička, DFS Lieska – CVČ Spektrum
16.00  Prezentácia regiónu Podlužie (CZ)
17.00  FS Družba
18.00  FS Rozsutec
19.30  Sendre­iovci
20.30  Pacora Trio
21.30  Marián Var­ga

Hlinkovo námestie
14.30  Black Velvet
15.30  Daira
16.30  Matka Guráž
17.30  Amphibios
18.30  The Swan Bride
19.30  Arzén
20.30  Aya
21.30  Dan Nekonečný, Šum Svistu (CZ)


Sobota 30.5.2009

Mariánske námestie
10.00  Škola tanca Hip hop
11.00  FS Stavbár
12.00  DH Skalanka


Nedeľa 31.5.2009

Hlinkovo námestie
13.00–17.00  Rozprávkový deň detí


Trhy ľudových a umeleckých remesiel

Mariánske a Hlinkovo námestie
28. – 29. máj: 10.00 – 18.00 h
30. máj: 10.00 – 13.00 h.


Sprievodné podujatia

14. slávnostná akadémia Zboru Žilincov: 27. máj o 16.00 h, Radnica Žilina.
Úsmev pre klaunov: 29. máj od 10.00 do 14.00 h., info-stánok SmS Hlinkovo námestie. S klaunským úsmevom môžete 29. mája od 10.00 do 23.00 h. cestovať bezplatne v MHD.
Žilina – moje mesto 2009: 28. máj o 11.00 a 13.00 h, Radnica Žilina. Vyhodnotenie literárnej, výtvarnej a vedomostnej súťaže pre žiakov žilinských MŠ, ZŠ a SŠ.
Hráme pre Žilinu: 25. – 27. máj. Hudobné pozvánky na Staromestské slávnosti v podaní členov DH Fatranka a žiakov ZUŠ F. Špániho v uliciach mesta a v MHD.
Kľúčové mesto Žilina: 28. – 29. máj, info-stánok SmS, Hlinkovo námestie. Odovzdaním akéhokoľvek kľúča prispejete k ukutiu rekordne veľkého kľúča od otvoreného a pohostinného mesta Žilina.


Výstavy

Secesné sentencie v tvorbe Ladislava Fapšu: 26. máj – 17. júl, Radnica Žilina. Vernisáž: 26. máj o 17.00 h.
Zázraky z nití: 27. máj – 12. jún, Makovického dom Žilina. Vernisáž: 27. máj o 16.00 h.
Žilina – moje mesto 2009: 28. mája – 12. júna, Mestský úrad Žilina. Vernisáž: 28. máj o 12.00 h.


plagát: sms2009program_hq­.jpg


Dan Nekonečný a Šum Svistu (Česko)

Na žilinské Hlinkovo námestie príde 29. mája aj kráľ eufórie Dan Nekonečný a jeho Šum Svistu. Nevyspytateľný spevák a šoumen Daniel Nekonečný sa sám považuje za slnečného človeka, ktorý zvláda každý deň hudbou, spevom a tancom. Z tejto bezodnej studnice energie budeme môcť čerpať i na XV. ročníku Staromestských slávností, v piatok 29. mája 2009 o 21:30h.


G-Strinx

Trio G-Strinx unikátnym spôsobom spája virtuóznu hru na elektrofonických husliach, spev, choreografiu, temperament a krásu v originálnych kostýmoch. G-Strinx sú prvým profesionálnym telesom svojho druhu na svete! Veríme, že aj vás svojou show strhnú rovnako ako publikum v Španielsku, Nemecku, Rakúsku, Anglicku, Taliansku, Poľsku, v Egypte či USA. Na jubilejnom XV. ročníku Staromestských slávností v Žiline ich uvidíte vo štvrtok 28. mája 2009 o 17.00 h na Hlinkovom námestí.


Marián Varga (Slovensko)

Piatkový večer bude počas XV. ročníka Staromestských slávností patriť fenomenálnemu slovenskému hudobníkovi Mariánovi Vargovi. Na Mariánskom námestí o 21.30 h zahrá pre návštevníkov Žiliny i samotných Žilinčanov. Marián Varga naposledy vystupoval v Žiline v apríli počas svojho turné s Collegiom Musicum, kde si zahral spolu s Fedorom Frešom, Ferom Griglákom (obaja hrajú aj v skupine Fermáta, na SmS ich uvidíte vo štvrtok 28. 5. o 21.30 h) a Martinom Valihorom.


Piatkové predpoludnie na Mariánskom námestí bude patriť školám

Piatkový program Staromestských slávností na Mariánskom námestí začnú o 10.00 h ZUŠ L. Árvaya, ZŠ Bánová a HŠ Yamaha.

ZUŠ L. Árvaya
Zakladateľom Základnej umeleckej školy v Žiline bol Ladislav Árvay (5. 12. 1900 – 13. 8. 1967), pedagóg a huslista, bytčiansky rodák. Táto škola patrí teda medzi slovenské najstaršie. Aj ona prešla rôznymi zmenami a modifikáciami. Vznikom školy sa inicioval žilinský hudobný život a ona dala podnet na vznik Konzervatória v Žiline, tretieho konzervatória na Slovensku.
Väčšina koncertov a vystúpení žiakov ZUŠ L. Árvaya sa odohráva v koncertnej sále, alebo v malom divadielku KOCKA na Dolnom vale 12, v Bábkovom divadle Žilina, v Dome odborov Žilina. Škola intenzívne spolupracuje s Konzervatóriom v Žiline, Štátnym komorným orchestrom a Bábkovým divadlom v Žiline.

ZŠ Bánová
Prvá škola v Bánovej bola otvorená v roku 1912. Vyučovalo sa v nej až do roku 1962. V roku 1961 sa začala výstavba novej 18 triednej školy. 1. septembra 1962 sa začalo vyučovať v jednom pavilóne. V druhom pavilóne sídlilo SOU. Žiaci preukazujú svoje tvorivé schopnosti najmä v literárnych súťažiach (Európa v škole – čestné uznanie komisára EU – 1993, Moje rodné mesto, Dni nádeje), kde každoročne získavajú ocenenia v rámci okresu. Svoje literárne nadanie prejavili i pri vydávaní školských časopisov v r. 1991–1993 (Bánovské rozlety) a 1999–2001 (Vrtko). Suverénne vystupovanie zužitkovali pri recitácii a dramatizácie literárneho textu (Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen – 1. a 2. miesto v okr. kole) a v rétorike (Šaliansky Maťko – 2. a 3. miesto v okr. kole). Športovci nám robia radosť dobrými umiestneniami v orientačnom behu (3. miesto v krajskom kole), v hokejbale, futbale (1. miestá v okr. kole), plávaní a atletike (5. miesta v okr. kole). Žiaci ako členovia oddielu džuda pri Školskom športovom stredisku získali titul majstra Slovenska a pravidelne sa v súťaziach umiestňujú na popredných miestach.

Hudobné školy YAMAHA pôsobia po celom svete a patria zo svojimi 700.000 žiakmi a 20.000 učiteľmi k najväčším organizáciám svojho druhu. Vznikli v Japonsku v roku 1954, od roku 1967 fungujú v Nemecku a od roku 1994 pôsobia v Českej a Slovenskej republike. Zásada Hudobnej školy YAMAHA znie: „Nie sú nehudobní ľudia. Sú len nerozvinuté talenty!“
Dnešná ponuka Hudobnej školy YAMAHA predstavuje široké spektrum vyučovacích odborov pre deti už od 4 mesiacov, mládež, dospelých i seniorov. Obsiahle vyučovacie koncepty a metódy, odpovedajúce veku detí, umožňujú, aby práve otvorené „vývojové časové okná“ byli optimálne využité.
Mladiství i dospelí môžu prostredníctvom rozmanitých nástrojov uskutočniť svoje želania z akýchkoľvek hudobných žánrov od baroka po rock.


Kolovrátok – prezentácia MŠ

KOLOVRÁTOK – prehliadka regionálnej výchovy v materských školách, ktorú prezentujú deti z MŠ Andreja Kmeťa v programe s názvom „Deduškove voňavé ovečky“.
Folklórny festival detí predškolského veku „Kolovrátok“ má už v kultúrnom živote mesta Žilina svoje pevné miesto – veď v tomto roku oslavuje prvé malé jubileum – 5. ročník. Festival sa uskutočňuje formou pódiových vystúpení detí materských škôl a od minulého roku pre deti i pedagógov veľmi príťažlivou formou interaktívnych výstav.
Projekt je zameraný na zachovanie tradícií a zvykov našich predkov, hravým spôsobom vychováva v deťoch už od útleho veku vzťah k ľudovej duchovnej kultúre, slovesnému aj hudobnému folklóru, ľudovému tancu, oboznamuje ich so zvykoslovnými predmetmi (fašiangové masky, Morena a pod.). Učí deti vážiť si prírodu tak, ako si ju vážili naši starí otcovia a všímať si jej vplyv na život človeka.


ZŠ Karpatská

Základná škola na Karpatskej ulici začala písať svoju históriu 3.septembra 1984. V tom čase bola jednou z piatich základných škôl na sídlisku Vlčince.
Pod vedením vynikajúceho tria v zložení: Vladimír Stráňai – riaditeľ, Magdaléna Fojtíková a Mária Labudová – zástupkyne riaditeľa školy si škola začala budovať povesť školy s vysokou úrovňou výchovno-vzdelávacieho procesu.
Vo svojej vyše 20-ročnej histórii vychovala a odštartovala do života tisícky absolventov, ktorí pokračovali v štúdiu na stredných i vysokých školách. Dnes sú z nich úspešní mladí ľudia, niektorí z nich sa vracajú k nám ako naši kolegovia a mnohí ako rodičia našich žiakov.


ZŠ V. Javorku, ZŠ Lichardova, ZŠ J. Hollého

Základná škola Vendelína Javorku
Základná škola Vendelína Javorku č. 32, sa nachádza v peknom prostredí sídliska Hliny 5. Poprvýkrát sa brány školy otvorili 1. septembra 1961 a tak v r. 2009 oslávia 48. výročie založenia. V dejinách školy mal a má veľmi významné postavenie šport a telesná výchova. Od roku 1967 sa začala písať história atleticko-plaveckých tried, ktorých žiaci dosahovali popredné umiestnenia v rámci kraja, Slovenska i bývalého Československa.
K tradícii atletiky sa po niekoľkoročnej prestávke opätovne vrátili a v školskom roku 2005/2006 športovú orientáciu ukončila činnosť atletických tried pod vedením p. Česalovej a p. Volcera.
Hlavným poslaním a cieľom našej školy je vychovať zdravo – sebavedomého, športovo – zdatného žiaka, ktorý dokáže komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku a bez väčších problémov sa dokáže zapojiť do každodenného života spoločnosti. škola je zameraná na výchovu a vzdelávanie žiakov 1. – 9. ročníka.

ZŠ Lichardova
Táto škola vyrástla na mieste, kde predtým ťažili hlinu a preto aj pôvodný názov sídliska a školy je Základná škola na Hlinách VIII. Bola postavená ako posledná v sídliskovej časti mesta Hliny.
V prvom školskom roku 1970/1971 sa žiaci začali učiť o niekoľko dní neskôr, lebo škola nebola dostavaná a včas pripravená na otvorenie. Do školských lavíc v uvedenom roku zasadlo 1 015 žiakov, ktorí sa učili v 35 triedach. Až v ďalšom roku bola dokončená telocvičňa. Postupne sa škola začala formovať na „basketbalovú“. Vznikli basketbalové triedy a školské športové stredisko zamerané na basketbal. (Najznámejším trénerom je Mgr. Ján Klein, ktorý dodnes pôsobí vo funkcii trénera mladších žiakov. Za 50-rokov trénerskej činnosti vychoval úspešných reprezentantov mesta, ale aj republiky.)

ZŠ J. Hollého
Škola na okraji centra Žiliny oslavuje tento rok 45. výročie, čo cez jej brány vošli prvýkrát žiaci a začal sa v nej ozývať detský krik a smiech. Od svojho vzniku roku 1964 bola škola vždy plne organizovaná s počtom žiakov 450 – 500. V roku 1982 sa začala výstavba telocvične, na ktorej rodičia a priatelia školy odpracovali 6850 hodín. Dňom 1. 9. 1984 sa začalo v novej dvojtelocvični cvičiť.
Škola podporuje výchovu k zdravému životnému štýlu, prevenciu drogových závislostí, skvalitnenie životného prostredia interiéru a exteriéru školy.


DFS Cipovička, DFS Lieska – CVČ Spektrum

DFS Cipovička
Detský folklórny súbor Cipovička vznikol v roku 1997 v Centre voľného času Spektrum na Vlčincoch v Žiline. Začínal pracovať pod vedením Andrejky Šoškovej, ktorá neskôr požiadala o spoluprácu svoju kolegyňu Janku Veselú, bývalú tanečnicu folklórneho súboru Slovenár.
Keďže detí pribúdalo, súbor bol rozdelený do dvoch skupín, Cipovička A od šiestich rokov a Cipovička B od štyroch do šiestich rokov.
Tento súbor má za sebou veľmi veľa vystúpení na Slovensku ale aj v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňuje regionálnych prehliadok a taktiež poriada výchovné koncerty na základných a materských školách v Žiline a jej okolí. V repertoári súboru sú tance, piesne, detské hry a riekanky z regiónov Stredného a Východného Slovenska. Súbor má za sebou veľmi veľa vystúpení na Slovensku, vo Francúzsku, v Rakúsku, Poľsku i v Českej republike.

DFS Lieska
Detský folklórny súbor Lieska vznikol v roku 1975 a toho času pracuje v Centre voľného času Spektrum v Žiline. Tvorivé námety čerpá umelecké vedenie súboru najmä zo svojho okolia, pokračuje v propagovaní ľudových tradícií, uchováva ľudové tance, piesne a zvyky najmä z oblasti Čičmian, Fačkova, Dlhého Pola, Terchovej ale aj z ďalšieho okolia Žiliny. Súbor má v súčasnej dobe dve tanečné zložky a ľudovú hudbu. Od svojho vzniku získala Lieska viacero významných ocenení a pravidelne sa zúčastňuje rôznych folklórnych festivalov a podujatí konaných v Slovenskej republike, ako aj medzinárodných festivalov v zahraničí ako napr. v Poľsku, v Maďarsku, v Chorvátsku, v Čechách a na Morave.


Prezentácia regiónu Podlužie (CZ)

Mužské zbory na Podluží majú pevnú a bohatú tradíciu. Sú zložené prevažne zo ženatých mužov, ktorí radi spievajú a svoj voľný čas sú ochotní obetovať nácviku piesní a ich prezentácii širokému okoliu. Mužské zbory môžeme nájsť na Juhu Moravy takmer v každej obci. Nie je tomu inak ani v obciach na Podluží. V tomto regióne má každá obec svoj spievajúci mužský zbor.
„Mužský sbor z Hrušek“ vznikol v roku 1995, pri jeho zrode stálo 12 spevákov. Ako prvý sa funkcie vedúceho mužškého zboru ujal Ing. Jan Esterka spolu s pánom Karlom Čapkom.
Od začiatku si mužský zbor buduje repertoár piesní, v ktorom sú obsiahnuté piesne nielen z folklórnej oblasti Podlužia, ale aj z ďalších kútov Južnej Moravy. Snahou súboru je zachovanie pomeru medzi piesňami staršími a medzi piesňami novými, ktoré vznikajú v posledných rokoch. Dôvodom je snaha potešiť piesňou čo najširšie vekové spektrum poslucháčov.
Zbor má v súčasnej dobe 17 členov.


FS Družba

Snaha malej skupiny nadšencov pre ľudové tradície, ktorá pracovala v malom nábytkárskom podniku Družba n. p. v Trenčíne, viedla v apríli l954 k založeniu folklórneho súboru s rovnomenným názvom. Tento názov Družba zároveň symbolizoval postavu svadobného družbu z obradového zvykoslovia v trenčianskom regióne.
V súčasnej dobe tvorí súbor 9 tanečných párov, 10-členná ľudová hudba a 6-členná spevácka skupina. Pravidelne nacvičuje 2–3 krát v týždni v Zrkadlovej sále kina HVIEZDA Trenčín, má svoju prípravku tanca a svoje rady pravidelne ročne dopĺňa konkurzom do všetkých zložiek súboru.
Súčasný repertoár súboru tvoria piesne a tance spracované v mierne štylizovanej forme v prevažnej časti z regionálnych oblastí Trenčína, Myjavy, Šariša a Zemplína. Ľudová hudba sa taktiež snaží o štýlovú interpretáciu hudobného prejavu autentických ľudových muzikantov – primášov z okolia Trenčína (Jozefa Michalca st. zo Selca a Jána Púčeka z Hornej Poruby).


FS Rozsutec

Folklórny súbor Rozsutec, ktorý vznikol v roku 1965, sa už dávnejšie zaradil medzi najvýraznejších i najosobitejších interpretov slovenského folklóru. Svedčí o tom nielen pravidelná účasť na významných domácich i medzinárodných festivaloch, ale aj viaceré prestížne vyznamenania a ocenenia.
Takmer 60-členný kolektív mladých ľudí pracuje v súčasnosti pod taktovkou umeleckého šéfa Vincenta Krkošku a organizačnej vedúcej Oľgy Baránkovej.
Zriaďovateľom súboru je mesto Žilina, prevádzkovateľom Mestské divadlo Žilina. ďalší, ktorí sa podieľajú na práci súboru sú tanečný pedagógovia Peter Brxa, Peter Malík a vedúca speváckej skupiny Janka Veselá, vedúcim Terchovskej aj cimbalovej muziky je Vincent Krkoška.
Folklórny súbor Rozsutec zo Žiliny je pomenovaný podľa najkrajšieho vrchu pohoria Malá Fatra. Spoločne ich spája nielen názov, ale aj vytrvalý záujem ľudí a sila autentického zážitku. So súborom Rozsutec je od jeho založenia neodmysliteľne spojená originálna terchovská muzika, spev a tanec. V tomto ohľade prispel Rozsutec výraznou mierou k rozvoju svojráznej hudobnej tradície Jánošíkovho kraja. Aj zásluhou jeho dlhoročnej tvorivej činnosti si terchovská (nebeská) muzika udržala podobu jednej z najarchaickejších ľudových hudieb na Slovensku. V bohatom repertoári súboru sú však zastúpené prakticky všetky významnejšie folklórne regióny Slovenska/Kysuce, Orava, Liptov, Horehronie, Myjava, Zemplín.


Black Velvet

Žilinská heavy ‘n' bluesová kapela BLACK VELVET vznikla ako garážovka troch členov, Radima, Tommyho a Martina pod názvom Honey Boulevard v lete roku 2006. O malú chvíľku medzi seba prijala gitaristu Jura a kapela v štyroch začala hľadať svoju pravú tvár. Najčerstvejším členom je po odchode Martina Ďurišku klávesák Jakub Dostálek, ktorý si kedysi zahral aj s bývalým bubeníkom Black Velvet Radom „Randym“ Smolkom. Black Velvet svojím americkým štýlom zapadajú do koncepcie bluesovo ovplyvnených u.s. kapiel neskorších 80-tych rokov ako The Black Crowes, Cinderella, Bon Jovi či Poison.


Amphibios

Amphibios hrá elektronický štýl ako drum'n'bass, house, trance, chillout, trip hop. Dostali sa do finále súťaže Radio head awards 2008, vyhlásenou Rádiom FM a denníkom SME, v ktorej skončili na 2. mieste. Táto žilinská kapela vznikla v roku 2004. O rok na to vydali svoj prvý album s názvom Legend of three souls. Ich druhý album s názvom Secrets vyšiel v roku 2008.
CD Secrets obsahuje 9 nových piesní, je to zmes rôznych elektronických štýlov. Nájdeme v ňom prvky drum'n'bass, trance, trip hop… Secrets je viac ladené v tanečnom duchu, oproti nášmu prvému CD.
Peter Holták – spev, Ľuboš Tomaščik – klávesy, Matúš Dobeš – basgitara, Jano Huljak – bicie


Arzén

Skupina Arzén je na slovenskej hudobnej scéne prítomná už dve desaťročia a v roku 2008 oslávila svoje ťažko uveriteľné 25. narodeniny. Korene skupiny siahajú do polovice 80. rokov minulého storočia, pričom začínala ako heavy metalové zoskupenie. Od tej doby sa veľa zmenilo, kapela prešla mnohými personálnymi zmenami, ale poctivé jadro a rockový zvuk ostali skupine dodnes.
V roku 2008 vydali chalani svoj šiesty album S tebou či bez teba. Arzén Naďalej ostáva verný svojmu žánru a okrem balád a štylizovaných terchovských skladieb na platni možno počuť aj experimentovanie, rockový temperament alebo inštrumentálku. Skupina Arzén aktívne koncertuje a v poslednom období odohrala množstvo vystúpení na festivaloch doma i v zahraničí (USA. Poľsko, Česká republika, Maďarsko).


Matka Guráž

Útok na publikum v Žiline sa tento rok darí skupine Matka Guráž. Po úspešných koncertoch so Zuzanou Smatanovou a po Majálese ich môžete vidieť aj na Staromestských slávnostiach. V tejto dubnickej skupine je piatym elementom spevák zo Žiliny Roman Nadányi.

V piatok 29. mája odohráte svoj prvý koncert na Staromestských slávnostiach, avšak medzi nováčikov v žiadnom prípade nepatríte.
Áno, je to tak, kapela vznikla pred 14 rokmi, v jej terajšom zložení hráme necelý rok. Dalo mi to celkom zabrať, aby som chalanov presvedčil, nech zaberú opäť naplno. Máme za sebou fázy úplného „odmrznutia kapely“, ale tento rok, zdá sa, prichádza čoraz viac ponúk na koncertovanie.

Jednou z nich sú aj Staromestské slávnosti a jubilejný ročník…
Sme veľmi radi, že budeme môcť hrať na takom významnom a prestížnom podujatí. Je skvelé, že práve ten15. ročník bude aj pre nás istým medzníkom v histórii. Darí sa nám útok na žilinské publikum, máme za sebou Majáles, koncert so Zuzkou Smatanovou a len tri dni pred Staromestskými budeme hrať v Dome umenia Fatra unplugged.

Iste odznie aj legendárny Americký sen, avšak v novej verzii…
Samozrejme, Americký sen II. nebude chýbať. Americký sen patrí k tým najznámejším od nás. Číslovka II. (druhý) evokuje v ľuďoch aj význam iný. Ľudia v kapele sú „druhí“, Matka Guráž je druhá, čiže iná ako pred 10 rokmi, kedy sa stala táto skladba na Slovensku hitom, pozná ju každý. Z prvého albumu zahráme na Staromestských slávnostiach aj Podivné to rege, z nových piesní to bude Počasie, Nahá, …chlapčeka, ale aj naša „zaľúbená“ pesnička Ňuňuli a Ťuťuli. V repertoári máme 18–20 piesní, z nich určite vyberieme to najlepšie.

Vaši fanúšikovia už sú iste nedočkaví, patríte medzi málo kapiel, ktoré sa vymykajú klasickej komercii hrávanej v rádiách.
Je to naša priorita, byť odlišní čo sa týka „zvuku“ i textov. Zahráme naše typické gitarovejšie veci. Mnohé z našich textov spúšťajú u rôznych ľudí rôzne asociácie, čo nás teší, každý si slová našich pesničiek vysvetlí po svojom, my robíme to isté. Radi a účelne využívame sarkazmus, no nie za účelom niekoho uraziť.

Ak by sme sa chceli navnadiť, je možné nájsť tie texty aj na internete?
Samozrejme, na našej webovej stránke www.matkaguraz.sk je možné získať nielen základné informácie o nás, našich aktuálnych koncertoch, ale dávame možnosť obrazovo, textovo i „zvukovo“ nahliadnuť do našej hudobnej kuchyne. Najradšej sa však vídame s našimi fanúšikmi naživo, preto sa tešíme na piatok 29. mája 2009 o 16:30 h na Hlinkovom námestí v Žiline.


AYA

Na Staromestských slávnostiach vystúpi tento rok 40 zaujímavých interpretov, na dvoch pódiách Mariánskeho a Hlinkovho námestia sa vystrieda počas troch dní vyše 500 účinkujúcich a so svojimi ľudovo-umeleckými výrobkami sa bude prezentovať okolo 150 stánkarov. Všetko toto vám slovom priamo počas SmS priblížia 4 moderátori. Jedným z nich je aj Rado Pažej, bubeník žilinskej rockovej skupiny AYA.

Považuješ koncertovanie na Staromestských slávnostiach za jedinečné?
Hrať pred plným námestím je skvelý pocit. Musím však povedať, že som ešte prázdne námestie počas Staromestských slávností nevidel a to je na nich úžasné, pretože oslovujú vždy široké spektrum ľudí, ktorí vytvárajú vynikajúcu atmosféru. Naša kapela sa vždy na toto podujatie teší a považuje ho za prioritu. Všetky ostatné akcie v tomto čase posúvame a berieme ako menej dôležité, sme predsa doma. Radi tu hráme, máme tu veľmi dobrý fanklub.

Žilina vám do roka patrí minimálne dvakrát…
Áno, v Žiline vnímam po hudobnej stránke dva vrcholy – Staromestské slávnosti a Rockové Vianoce. Tie sú nám ešte bližšie práve preto, že ich organizujeme my. Ale je to vianočná, zimná akcia, takže najdôležitejším letným podujatím sú pre nás Staromestské slávnosti.

Má Aya pripravený nejaký bonus, s ktorým nám bude na SmS dobre?
Predstavíme Žiline prvý raz naživo novú pesničku, s ktorou sme sa zapodievali v uplynulých dňoch. Nahrali sme ju spolu s kapelou Desmod, avšak nie preto, aby si zaspieval Boris Lettrich s Kulym a ostatní sa budú pozerať, ale rozhodli sme sa ju naspievať všetci. My muzikanti totiž hovoríme, že kto sa motá okolo muzikantov, sú speváci. A keďže sme nechceli, aby sa okolo nás motali „len takí speváci“, ale aby sme si zahrali všetci, vymysleli sme to tak, že sme naozaj hrali všetci muzikanti na jednom pódiu, plus tí speváci. Všetko sme to nahrali a hneď aj nakrútili na jednom festivale v Trenčíne a v týchto dňoch pôjde pieseň Verím na teba, do rádií a s videoklipom so živou rockovou koncertnou atmosférou aj do hudobných televízií.

Na Staromestských slávnostiach ale Desmod hrať nebude…
Veru nie, chalani majú plný program, tak si pesničku zahráme a zaspievame sami.

A okrem nej?
Nachystáme si repertoár tak, aby sme vytvorili koncertnú verziu 2009. Hudobník to má častokrát ťažšie, lebo nie vždy chce hrať to, čo by ľudia chceli. Ja tiež už nemusím počúvať Malého princa, aj keď publikum si ho žiada… Ale berieme to profesionálne, zahráme to, čo ľudia chcú počuť, čím sme známi, a pomedzi to si zahráme naše srdcovky.

Staromestské slávnosti pre teba znamenajú občas aj kumulovanú funkciu.
Mám pocit, že na Staromestkých slávnostiach som viackrát moderoval ako hral, počty si veru nepamätám. Ale stalo sa, že som mal oboje v jednom. Tento rok budem prvý deň moderovať, pouvádzam všetkých možných hostí a druhý deň si budem užívať ako muzikant, ktorého dúfam tiež uvedú a zatlieskajú mu.

Tešíš sa na niekoho konkrétneho z účinkujúcich?
Úprimne povedané, v ten „náš“ deň si vychutnám Dana Nekonečného, lebo on je pre mňa taký krásny slnečný živel plný ohňostrojov, ľahkých popevkov a energie. A deň predtým? Mám rád Horkýže Slíže, je to zábava, tých si stopercentne pozriem a vychutnám. Keby som sa mohol rozdvojiť, určite si naživo vypočujem Mariána Vargu a Fermátu. Rád si pozriem aj dámy z G-Strinx…

XV. ročník Staromestských slávností hlási o sebe, že bude „kľúčový“, vnímaš to aj ty tak?
Už aj minulý rok bol „kľúčový“, mal nové logo, snažilo sa to posunúť niekam ďalej, no a ak sa to podarí „posunúť“ aj tento rok ďalej, budem veľmi rád, pretože Staromestské majú veľmi dobrú tradíciu, je to veľká udalosť v celom regióne. Veď napokon nepoznám veľa miest, kde by mali taký bohatý kultúrny program či ľudovo-umelecké trhy remesiel ako sa hovorí „na tácke“ a zadarmo… Verím, že to opäť pritiahne aj ľudí z okolia Žiliny.


Rozprávkový deň detí

Mesto Žilina v spolupráci s Mestskou políciou, Záchranármi z K-7 a Centrom voľného času Žirafa organizuje už druhý rok po sebe podujatie pre všetky deti. Rozprávkový deň detí sa uskutoční v nedeľu 31. mája 2009 o 13.00 h na Hlinkovom námestí a v Sade SNP. „Minuloročná akcia patrila medzi vydarené, preto sme sa rozhodli ju zopakovať a pridať aj niečo naviac. V moderovanom programe príťažlivou formou odprezentujú prácu zúčastnené bezpečnostné zložky, pripravené sú však aj rozprávkové súťaže a hry pre deti. Tento rok budeme spoločne hľadať aj poklad Rádu kapucínov. Srdečne pozývame všetkých nádejných pátračov. Podujatie pre najmenších Žilinčanov bude zároveň voľne nadväzovať na Staromestské slávnosti,“ povedal primátor Ivan Harman.
CVČ Žirafa pripravilo bohatý program s rozprávkovými súťažami a hrami pre deti. Tohtoročnou novinkou budú vystúpenia tanečných skupín Skipi Žilina a Hip hop centrum Žilina, deti sa budú môcť zapojiť do karaoke show a tvorivých dielní Materského centra Nezábudka. Tradične budú súčasťou podujatia ukážky výzbroje a výstroja policajtov, poslušnosť záchranných psov v akcii a kynológov so služobnými psami. Pre každé dieťa je pripravená sladká odmena.


Space Star Lovers

Space Star Lovers je poprednou poľskou skupinou, ktorá ponúka množstvo pozitívnych vibrácií a emócií útočiacich priamo na vaše srdce. Po rokoch hľadania svojho hudobného štýlu našla kapela svoj vlastný hudobný „jazyk“, odlišný od ostatných hudobných štýlov. Predstavuje výbušnú zmes funky, reggae, drum´n´bass, židovskej klezmer hudby a mnohých iných. Na pochopenie tohto štýlu je potrebné prežiť ich koncert „na vlastné uši“. Tí, ktorí ich počuli, sa sami označujú ako „Space star lovers believers“. Prvý album „Fanki Pisk“ zmizol z pultov predajní veľmi rýchlo, pričom niektoré jeho pesničky sa umiestnili v TOP TEN – hitparáde vo viacerých poľských rádiách.
Space Star Lovers predstavuje viac ako hudbu, je to životná filozofia, životný štýl, mentalita, ktorá prichádza priamo z pódia do vašich duší, roztancuje vás, vyčarí vám úsmev na tvári a prebudí k životu.
Na Staromestských slávnostiach vystúpi ako čerešnička na torte – vo štvrtok 28. mája 2009 o 21.30 h na Hlinkovom námestí.


Remedios

Hudobnú skupinu REMEDIOS tvorí komorné zoskupenie profesionálnych hudobníkov, ktoré sa špecializuje na tvorbu a interpretáciu hudby inšpirovanej andalúzskym folklórom nesúcim názov flamenco. Pod pojmom flamenco sa dnes skrýva neskutočne bohatá škála rôznych štýlových foriem. Remedios využíva hlavne jeho jedinečnú rytmickú pulzáciu a melodické postupy, avšak harmóniu obohacuje aj o prvky džezu, vážnej hudby a nebráni sa ani vplyvom novej hudby 20. storočia.
Zloženie: Matúš Kohútek „Gallito“ – klavír, spev, tanec , Morenito de Triana – gitara, spev, Cyril Kubiš – husle, Juraj Paška – violončelo, Sisa Michalidesová – flauta, Daniel Godány – cajon, spev
Na Staromestských slávnostiach vystúpi REMEDIOS vo štvrtok 28. mája na Mariánskom námestí o 19:30 h.


PaCoRa Trio

PACORA TRIO je fanúšikom dobrej hudby dobre známa. Je to mimoriadne zaujímavé zoskupenie disponovaných hudobníkov – Stano Palúch (husle), Robert Ragan (kontrabas), Marcel Comendant (cimbal). S obdivuhodnou chuťou a radosťou z muzicírovania sa bravúrne zhostia tak niektorej jazzovej legendy, ako aj melódie z oblasti popu, folklóru alebo hoci aj r´n´r (hoci aj Rock around the clock). Stano Palúch je zdá sa odchovaný na „materskom mlieku“ Stéphane Grappeliho a to je potrava skutočne skvelá a inšpiratívna.
Príďte sa teda inšpirovať v piatok 29. mája o 20.30 na Mariánske námestie.


Bratia Muchovci

Ľudová hudba bratov Muchovcov rozvíja a propaguje folklórne umenie rázovitej slovenskej obce Terchová. Z nespočetných domácich a medzinárodných úspechov bratov Muchovcov treba vyzdvihnúť víťazstvo v kategórii folklórnych skupín na 50. ročníku renomovaného hudobného festivalu v Langollene (Wales) v roku 1996.
Obľúbenosť Muchovcov vo svete potvrdzuje aj slovenský etnomuzikológ Ondrej Demo v rozhovore pre Panorámu.sk: „Zahraniční hostia najviac obdivujú tradičnú terchovskú hudbu, ktorú robia súrodenci Muchovci. Pokračujú v štýlovej interpretácii svojich predkov, viachlasne hrajú i spievajú, nástroje majú prispôsobené: malá basička dve struny, kontra štyri struny, husle prispôsobené ich vlastnej technike hry – hrajú tak, že husličky majú položené na pravom ramene, sláčiky ohnuté, používajú struny z čriev, čím vytvárajú sýtejší zvuk a husle si ladia podľa spevu. Nie je to komorné „a“, je to o niečo nižšie. Ich spev a hra, to je jeden osobitý a len im vlastný archaický štýl prejavov na Slovensku. Tak ako je fujara typická na Podpoľaní, tak táto štvorčlenná sláčiková muzika v Terchovej. A ten terchovský štýl je jedinečný na Slovensku, ale dnes je to už aj reprezentant Európy. Muchovci pochodili už nielen Európu, ale boli aj v Afrike, v Austrálii."
Na Staromestských slávnostiach ich uvidíte vo štvrtok 28. 5. 2009 o 18.00 h.


Polemic

POLEMIC – jedna z najpopulárnejších koncertných kapiel a stálica slovenského ska – lídri slovenskej hudobnej scény sú momentálne na „voľnej nohe“. Kapela v roku 2008 oslávila 20 rokov existencie a ukončila svoju spoluprácu s vydavateľstvom Sony BMG Music Entertainment po tom, čo vyšiel ich aktuálny album Best of 1988–2008. „Niežeby nám tam bolo zle, sme nášmu vydavateľstvu veľmi vďační. Momentálne však nie sme viazaní žiadnymi zmluvami a takto nám to úplne vyhovuje,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA spevák Braňo „Bejzo“ Bajza. Skupina so Sony BMG spolupracovala od roku 2005, kedy vyšiel album Nenudin, nasledovalo CD Live (2007), DVD Live (2007) a aktuálny kompilačný album.
Kapela sa momentálne venuje koncertovaniu a napriek tomu, že v niektorých slovenských rádiách sa objavil jej nový singel Horúce časy, vydať nové CD sa tento rok nechystajú. „Ak vydáme album, tak to bude možno niekedy na jar budúceho roka, ešte uvidíme,“ uviedol Bejzo. „Zatiaľ sme veľmi spokojní s našou aktuálnou výberovkou,“ uzavrel.
Bratislava, 27. apríla (WEBNOVINY)
Polemic poteší účastníkov Staromestských slávností na Hlinkovom námestí 28. mája 2009 o 18.30 h.


Fermáta

Fermáta znamená v hudobnom názvosloví grafické označenie predĺženia určitého tónu alebo pomlčky; miera toho predĺženia nie je presne určená. Symbolika názvu korešponduje so zameraním rovnomennej rockovej skupiny, pre ktorú je charakteristické spojenie strohej disciplíny so živelnou spontánnosťou. Fermáta vznikla v roku 1973. Založili ju v tom čase mladí hudobníci na čele s gitaristom Ferom Griglákom, bývalým členom skupín Prúdy a Collegium musicum. Okolo Fera sa počas tridsaťtriročnej existencie skupiny vystriedalo niekoľko špičkových hudobníkov, ktorých spoločným menovateľom bola vysoká inštrumentálna vyspelosť a schopnosť experimentovať s nepoznaným.
V súčasnosti zažíva Fermata už niekoľký úspešný comeback a vypredané koncerty znamenajú že o skupinu je stále veľký záujem. Za bicie opäť zasadol staronový člen kapely Igor „Teo“ Skovay.
Hudba skupiny Fermáta bola v každej fáze svojej existencie predovšetkým o objavovaní bielych miest na hudobných mapách. Vždy išlo skôr o dobrodružstvo, ako o chladnú kalkuláciu. Bielych miest na mapách ubudlo, dobrodruhovia pomaly vymierajú. Našťastie je tu ešte Fero s Fedorom so svojim dorastom. V dnešnej dobe, keď je hračkou predpovedať marketingové kroky najvychytenejších hviezd slovenského i svetového popu na tri-štyri ťahy dopredu, vám títo pani dokážu poskytnúť istotu neistoty, stabilitu vlastnej vrtkavosti a pevný základ v premenlivosti. Hudba Fermaty bola, je a bude vždy nadčasová. Symbolika Kristových rokov, ktoré Fermáta dnes oslavuje, je nie v zmŕtvychvstaní, pretože nikdy mŕtva nebola, ale v akomsi znovuzrodení a načerpaní novej energie. Tešme sa spolu.
Legendárnu skupinu FERMÁTA uvidíte v prvý večer Staromestských slávností – štvrtok 28. 5. 2009 o 21.30 h na Mariánskom námestí.

František Griglák (13. 8. 1953)
František Griglák (1953) patrí medzi najžiarivejšie talenty slovenského rocku. Na scénu sa uviedol úctyhodne – po amatérskych začiatkoch vo vlastnej skupine Inside Of Fire účinkoval v rokoch 1970 –1971 v skupine Prúdy.
Jeho pôsobenie v skupine Collegium musicum (1971–1972) bolo síce krátke, zúčastnil sa však na nahrávaní dvojalbumu Konvergencie, ktorý patrí k skvostom slovenského rocku. Už tu – ako osemnásťročný – prekvapil svojou vyspelou technikou, melodickou invenciou, logikou výstavby sól a neopakovateľným tónom Griglák je svojím založením rocker, ale nastupujúci jazz rock mu umožnil naplno uplatniť virtuozitu a nekonvenčné kompozičné postupy.
Po odchode z Collegia založil skupiny Avion, Pressburg a nakoniec v spolupráci s Tomášom Berkom Fermátu. V roku 1994 získal cenu Zväzu autorov a interpretov Grand Prix Za celoživotný prínos pre slovenskú pop music. Ako autor hudby, gitarista a aranžér spolupracoval Griglák s radom známych slovenských umelcov, ako sú Pavol Habera, Janko Lehotský, Robo Grigorov a mnoho ďalších.

Fedor Frešo (6.1. 1947)
Vyštudoval konzervatórium v Bratislave – odbor kontrabas. Aktívne je činný od roku 1962. Spolupracoval s desiatkami skupín, medzi najdôležitejšie patria Soulmen, Prúdy, Collegium Musicum, Blue Effect, Fermata, T&R Band, Traditional Club Bratislava.
S rôznymi skupinami nahral desiatky albumov. Pracoval ako hudobný režisér v Čs. rozhlase, vo vydavateľstve OPUS, kde sa podpísal pod mnoho známych albumov. Spolupracoval s desiatkami známych interpretov, P. Lipom, P. Breinerom, A. Šebanom, J. Lehotským.

1967–8 The Soulmen 1968–9 Prúdy
1969–73 Collegium Musicum
1975–1977 Blue Effect (M. Efekt)
1977–1979 Collegium Musicum
1981–1984 Fermata
1982–1992 T&R Band 1992–1996 Prúdy, Fermata
1997-ComeBack Collegium Musicum
1998–2000 Fermata 2002--- Traditional Club Bratislava
2006--- Prúdy, Fermata

Peter Preložník (6. 7. 1970)
Všestranný a mimoriadne aktívny hráč na klávesy. Orientácia na fusion a moderný akustický jazz, s dôrazom na melodickosť prejavu. Inšpirácie: H. Hancock, Ch. Corea, P. Metheny.

Igor „Teo" Skovay (9. 2. 1968)
Vyhľadávaný rockový sessionový a štúdiový bubeník. Člen skupín Demikát, neskôr Konvoj, Babylon, Prúdy, skupina B. Dubasovej Spolupracoval s Tublatankou, P. Uherčíkom. V roku 1999 pôsobil rok v skupine Fermata.


Horkýže Slíže

Horkýže Slíže je obľúbená slovenská hudobná skupina, ktorá vznikla v roku 1992 v Nitre. Skupina hrá rockovú hudbu. Jej štýl sa postupne s vydávaním albumov menil, od tvrdého rocku s humornými textami, neskôr na soft rock s nemenej vtipnými skladbami, a dá sa všeobecne klasifikovať ako satirický rock. Skupina Horkýže Slíže získala dvakrát platinovú platňu.

Súčasní členovia:

  • Peter Hrivňák (Kuko)- spev, basová gitara
  • Marián Sabo (Sabotér) – gitara
  • Juraj Štefánik (Štefko) – gitara
  • Marek Viršík (Vandel) – bicie

Pódium na Staromestských slávnostiach bude patriť kapele Horkýže Slíže vo štvrtok 28. mája 2009 o 20.00 h.


Archi di Slovakia

Archi di Slovakia vznikol v roku 1997 z iniciatívy 1. koncertného majstra ŠKO Františka Figuru. Tvoria ho najlepší hráči sláčikovej sekcie, ktorí vyvíjajú aj samostatnú koncertnú činnosť, nezávislú od ŠKO. Väčšina z nich vystupuje aj sólisticky s ŠKO, alebo v malých komorných zoskupeniach. Archi di Slovakia uvádza bohatý repertoár klasickej i modernej – domácej i svetovej hudobnej tvorby. Doteraz uskutočnil celý rad koncertov na domácom pódiu v Dome umenia Fatra v Žiline a nahrávok pre Slovenský rozhlas v Banskej Bystrici. Pravidelne účinkuje na medzinárodných letných festivaloch v kúpeľných mestách, na festivale Musica Sacra v Nitre, na medzinárodnom festivale Musica Nobilis a na mnohých ďalších festivaloch doma i v zahraničí (Nemecko, Holandsko, Španielsko, Maroko, Rakúsko, Tunis, USA, Brazília, Japonsko). Súbor spolupracuje s mnohými významnými umelcami – huslista Václav Hudeček, sopranistky Nao Higano a Sharon Kim, mezzosopranistka Eva Garajová, dirigenti Christian Pollack, Matthias Maurer a Karol Kevický, huslistka Barbara Gorzynska, flautista Ján Figura, organistka Anna Zúriková a iní.


Sendreiovci – Kokavakere Lavutára

Skupina vznikla v roku 1997. Jej členovia pochádzajú z malého mestečka Kokava nad Rimavicou neďaleko Brezna. Účinkovala na množstve festivalov a koncertov na Slovensku a aj v zahraničí. Kokavčania sa snažia zachovať pôvodnú rómsku pieseň pre nasledujúce generácie a keďže je rómskej hudby v rozhlase a televízii málo, snažia sa verejnosti ponúknuť rezké, ale aj clivé pesničky. Skupina je aj sprievodnou kapelou známeho rómskeho tanečného súboru Romani Luluďi z Kokavy nad Rimavicou. Hudobníci okolo Vlada Sendreia sa aktívne zapájajú do práce kultúrno – výchovného občianskeho združenia Láčho Drom a z ich dielne už vyšlo množstvo projektov na zachovanie rómskej kultúrnej tradície. Najznámejším projektom Kokavcov, je festival Balval Fest, ktorý sa koná každoročne v septembri a ktorý si už našiel pevné miesto v kontexte slovenskej rómskej piesne. Ďalším projektom je prezentácia v rómskych osadách. Kokavakere Lavutára hrá v súčasnosti v zložení: Vladimír Sendrei – spev, Janka Sendreiová – spev, Karol Radič – husle, Jaroslav Berky – gitara, Zoltán Oláh – gitara, Cibuľa Martin – gitara, Pavel Farkaš – kontrabas, Ondrej Radič – akordeón.
Staromestské slávnosti osviežia Sendreiovci svojimi rezkými rytmami a chytľavými piesňami v piatok 29. mája 2009 o 19.30h na mariánskom námestí.


Big Band Konzervatória Žilina

Big Band vznikol na Konzervatóriu v Žiline v roku 1993. Založil ho a viedol externý pedagóg, bývalý absolvent školy (1976, v triede prof. F. Petra), trombonista Miro Belorid. Tento súbor nazvaný Slovak Young Swing Generation (SYSG) už v decembri 1993 vystúpil na Slovenskom džezovom festivale v Žiline a získal cenu poroty. R. 1995 vystúpil na prehliadke nových tvárí slovenského džezu v Bratislave „Džezové Vianoce“, r. 1996 ako jediné neprofesionálne teleso na medzinárodnom projekte „Petjazz Bratislava“. R. 1997 sa orchester prezentoval na významnom podujatí „Bratislava Jazz Days Corgoň 97“ s hosťami Petrom Lipom a trombonistom a skladateľom Pavlom Zajačkom, absolventom žilinského konzervatória (1974). V auguste 1998 vycestoval orchester na zájazd do Talianska, kde v oblasti Kalábrie absolvoval osem koncertov.
V spolupráci s ŠKO dostáva SYSG možnosť pravidelne vystupovať v DU Fatra v rámci cyklov „M“ a prezentovať aj ďalších renomovaných umelcov, napr. žilinskú rodáčku, džezovú speváčku Helenu Blehárovú. Účinkuje pravidelne aj na medzinárodnom festivale Jašidielňa v Žiline. Projekt M. Belorida s názvom Vznik a vývoj populárnej hudby sa stretol s veľkým úspechom. Pri príležitosti 50. výročia vzniku Konzervatória v Žiline realizoval SYSG 11. októbra samostatný koncert v DU Fatra. Od r. 2006 vedú Big Band konzervatória Braňo Belorid a Marek Pastírik.
Na Staromestských slávnostiach vo štvrtok – Mariánske námestie – 20.30 h.


Komixans – lektorky Hip Hop

Workshop s Dellou Komixans
Začiatky komixansiek sa tradujú do obdobia konca roku 2004. Vtedy sa a Dell, Zuzz rozhodli že chcú založiť hip-hopovú skupinu a pribrali k sebe Maťu a Sonku. Na ďalšiu jar sa skupina sformovala a so svojou prvou choreografiou vyhrali súťaž Laureát primátora Bratislavy. V septembri sa potom pridali ďalšie členky. Rok po prvom víťazstve v BA zíkali opäť prvé miesto tejto súťaže v hlavnej kategórii. Zúčastňujú sa súťaží aj v Českej rupublike, a to Druhá Šance 3rd, Beat Street Brno 2006 alebo Druhá Šanca 4th. Pravidelne vystupjú so svojou šou na plesoch, kultúrnych aj benefičných podujatiach. Posledný výrazný úspech bolo 3. miesto na Victory cup v BA v kategórii formácií. Venujú sa aj vychovávaniu mladých tanečníkov v Hip Hop Centre Žilina, kde ročne absolvuje ich kurz vyše 150 detí.
Škola tanca začne v sobotu 30. 5. 2009 o 10.00 h na Mariánskom námestí.


Žilinský miešaný zbor

Žilinský miešaný zbor (oficiálny názov Miešaný zbor Žilina, OZ) je amatérsky spevácky zbor, ktorý vznikol v roku 1954 pod záštitou mesta Žilina.
Miešaný zbor Žilina je amatérsky spevácky zbor. Počas svojej už 55 ročnej existencie bolo cieľom zboru, a stále je, rozvíjanie umeleckej koncertnej činnosti prostredníctvom zborového spevu, interpretácia diel slovenských a zahraničných skladateľov, ktorí tvoria skladby na poli zborového umenia, popri zabezpečovaní aktívneho oddychu pre členov zboru a zmysluplné využívanie času mládeže. Hlavným krédom zboru je šírenie zborového umenia a tradície všetkým vrstvám obyvateľstva prostredníctvom koncertnej činnosti a v neposlednom rade aj reprezentovanie mesta Žilina a Slovenska doma, v Európe i vo svete.
Činnosť zboru sa orientuje hlavne na naštudovanie diel písaných pre miešané zbory a ich interpretáciu. Trvalou a mimoriadne významnou koncertnou činnosťou zboru je spolupráca s profesionálnym Štátny komorným orchestrom Žilina od roku 1990 čím obohacuje významnou mierou kvalitu hudobného života v Žiline. Zbor uviedol významné diela svetovej a domáckej vokálnej a oratoriálnej tvorby. Žilinský miešaný zbor patrí medzi zbory na Slovenku, ktoré sú schopné spolupracovať s profesionálnymi telesami pri uvádzaní veľkých vokálno-inštrumentálnych diel (W. A. Mozart: Requiem, A. Dvořák: Omša D-dur a mnoho ďalších kompozícií). Je to dané počtom spevákov, ktorý sa pohybuje okolo 50 členov, čo v rámci Slovenska nie je bežné.

DIRIGENTI Žilinského miešaného zboru
1954 – 1955 Jozef Potočár; 1956 – 1957 Ignác Jančár; 1957 – 1989 Anton Kállay; 1989 – súčasnosť Štefan Sedlický

OCENENIA Žilinského miešaného zboru
Miešaný zbor Žilina sa zaraďuje svojimi domácimi a medzinárodnými úspechmi medzi elitu slovenských amatérskych zborov a získava ocenenia na najprestížnejších európskych zborových súťažiach /1968 – 1. cena, Spittal – (Rakúsko), 1969 – 1. a 2. cena, Llangolen (Wales), 1970 – 1. a 2. cena, Cork (Írsko), 1992 – 1. cena v hlavnej kategórii, Spittal (Rakúsko), 1995 – Dve 3. ceny, Karditsa (Grécko), 1997 – 2. cena v hlavnej kategórii, Llangolen (Wales), 1998 – 2. cena, Rím (Taliansko), 1999 – 2. a 3. cena, Grand Prix Slovakia, 2000 – 1. cena a titul laureáta, Praha (Česká republika), 2008 – laureát súťaže, Bielsko-Biala (Poľsko).

KONCERTNÁ ČINNOSŤ V ZAHRANIČÍ
Miešaný zbor Žilina sa predstavil publiku v mnohých krajinách Európy (Taliansko, Francúzsko, Rakúsko, Nemecko, Grécko,…) v Mexiku a viac koncertných zájazdov absolvoval v Českej Republiky.


Sherpa band

„V jeden letný augustový večer sa na akejsi horskej chate stretlo niekoľko ľudí, ktorí si tam povedali svoje áno. Napadla Vás ako prvá svadba? Nemali sme tým namysli nič, len osudné rozhodnutie niekoľkých nadšencov hôr, ktorí spečatili svoj „zväzok“ prostredníctvom hudby a zábavy. Ich životy dodnes ovplyvňuje toto rozhodnutie, pretože vytvorili (vtedy o tom ešte nevedeli) skupinu, ktorú ľudia zbožňujú. Vedia hrať všetko pre všetkých, s radosťou pre radosť… Je to zážitok pre nich i pre ľudí, ktorí ich počúvajú. Vytvorili si spoločný názov- Sherpa band.“
„Sherpáci“ pochádzajú zo Žiliny. Repertoár pozostáva prevažne z aranžov pesničiek takých známych kapiel, ako sú Pink Floyd, Europe, Queen, najznámejšie slovenské hity, niekoľko populárnych jazzových štandardov, vlastných pesničiek a na zábavách tiež nevynechajú ani v súčasnosti veľmi žiadaný žáner balkánskej ethno hudby. Pre niektorých sú takéto akcie príjemným zaspomínaním si na časy mladosti prostredníctvom hitov zo 70.-tych a 80.-tych rokov, mladí a tí, ktorí vládzu niekoľko hodín tancovať a zabávať sa, môžu s najväčšou pravdepodobnosťou počítať v nasledujúce ráno so svalovicou a vyspievanými hlasivkami. Sú to jedny z tých príjemnejších následkov po takýchto zábavách. A keďže hrajú akusticky bez akýchkoľvek výdobytkov zvukovej techniky, decibely sú príjemné a neškodia sluchu ako väčšina hudobných koncertov, kde človek nepočuje ani vlastné slovo.
Ľudia, ktorí ich volajú na zábavy, niektorí aj opakovane, majú zaistenú dobrú náladu v priebehu celého večera. Tí, ktorí Sherpákov počuli v akcií, vedia, o čom hovorím. Na týchto chlapcov sa jednoducho nedá zabudnúť.


Mažoretky Diana

Počiatky žilinských mažoretiek siahajú do roku 1991. Od jeho vzniku je na čele tohto súboru ich trénerka, vedúca súboru, choreografka, ba niekedy aj krajčírka p. Ľudmila Štefková. Za dobu svojej existencie absolvovali mnoho vystúpení na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských a benefičných podujatiach. Súbor sa skladá zo štyroch skupín, ktoré podľa veku delia na skupiny A, B, C, D. Momentálny počet členiek je 80. Zúčastnili sa mnohých festivalov a súťaží doma aj v zahraničí. Za toto obdobie získali mnoho ocenení, ktoré ich dostali do povedomia medzi širokú verejnosť doma aj v zahraničí. Titulom majster Slovenska a majster Európy sa pýšia už niekoľko rokov. Každoročná obhajoba týchto ocenení je z roka na rok náročnejšia.

Tancujú na hudbu rôznych žánrov a spolupracujú s dychovými kapelami. Veľmi často spolupracujeme s detskou dychovou hudbou Hradišťanka z Hradišťa.

Všetky úspechy dosiahli tvrdou prácou na tréningoch a sústredeniach.


FS Stavbár

Folklórny súbor Stavbár vznikol v roku 1959 pri Pozemných stavbách Žilina. Počas dlhoročnej existencie súboru sa menil výber folklórneho materiálu, ako aj spôsob stvárnenia tanečných a speváckych programov. V súčasnosti sa činnosť súboru zameriava na spracovanie autentického folklórneho materiálu v tvorivom poňatí, ako aj na prezentovanie štýlového folklórneho materiálu. Jednotlivé tance a ucelené programové bloky pochádzajú predovšetkým z obcí severozápadného Slovenska – Považský Chlmec, Čičmany, Suchá Hora, Fačkov, Terchová, Malatiná a iných regiónov Slovenska – Važec, Zamutov, Parchovany, Zemplín, Brezová pod Bradlom a pod. Tvorba programu FS Stavbár vychádza predovšetkým z tanečnej a hudobnej tradície ľudovej kultúry. Vo svojich choreografiách súbor zobrazuje aj tance s kalendárnymi a výročnými zvykmi a obradmi.
Počas 50-ročnej histórie súbor absolvoval viac ako 1 900 vystúpení doma a v zahraničí v krajinách Európy, Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. Súbor je držiteľom niekoľkých významných ocenení folklórnych súťaží a festivalov nie len doma, ale aj v zahraničí.


DH Skalanka

Skalanka si získala za dobu svojho pôsobenia (založená bola v roku 2002) srdce mnohých poslucháčov nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Skalanka, to je 13 muzikantov a 4 speváci, ktorí vystupujú v krojoch, alebo v civilnom, spoločenskom oblečení. Skalanku vedie kapelník Branislav Číž, umeleckým vedúcim je Vladimír Kočický. Spievajú: Žofia Sekerková, Ingrid Kubrická, Ľuboš Opatovský a Karol Bariš.
Skalanka hrá predovšetkým skladby, ktoré komponujú jej členovia. Vo svojom repertoári má zastúpené taktiež moravské a juhočeské skladby. V ponuke sú zaradené skladby tanečné – melódie z muzikálov a filmov, tanga, waltze, sólové skladby svetových hitov. Skalanka hráva na rôznych podujatiach, na koncertoch, plesoch, tanečných zábavách, svadbách, hodoch, festivaloch, vianočných koncertoch a pod. Práve skúsenosti členov kapely, ich mladý vekový priemer, profesionalita a zapálenosť zaraďuje dychovú hudbu „Skalanka“ medzi najlepšie dychové hudby na Slovensku.
Jej zakladateľom bol mladý chlapec Jozef Novák, ktorý dal dohromady 14 detí. Učiteľom detskej dychovej hudby bol Pavol Stopka z Drietomy – významný hudobný pedagóg a zberateľ ľudových piesní.


CVČ Spektrum

Voľný čas sa stal významným fenoménom našej doby. Prežívame ho rôzne, napr. odpočinkom, rekreáciou, zábavou či záujmovou činnosťou.
V CVČ Spektrum máte možnosť vybrať si zo 126 záujmových útvarov. Prípadne, ak máte vlastný nápad, čomu by ste sa chceli vo voľnom čase venovať, príďte im to povedať! Sídlia v Rosenfeldovom paláci na Hurbanovej ulici.
Cieľom centier voľného času bolo a je vyplniť voľný čas detí a mládeže zmysluplnou činnosťou tak, aby sa tento čas stal priestorom pre rozvoj a kultiváciu ich osobnosti, poskytol im možnosť zábavy i poučenia, naplnil ich sociálne potreby, uspokojil ich túžbu uplatniť sa, jednoducho poskytnúť im možnosť, stráviť voľný čas príjemne medzi svojimi. CVČ vznikli ako prostriedok starostlivosti štátu o deti a mládež. Pracovníci centier sa snažia orientovať svoju činnosť k všetkým i k cieľovým skupinám, ktoré sú na okraji spoločnosti, ľuďom rôznym spôsobom handicapovaným, ktorým sa potrebná starostlivosť nedostáva, pretože ako profesionáli veľmi dobre vedia, že nevhodne využitý voľný čas, môže byť a aj je i priestorom pre rozvoj rôznych sociálno- patologických ja­vov.