Hlavní organizátori

Mesto Žilina (www.zilina.sk)

Spoluorganizátori

Moderátori

Námestie Andreja Hlinku

  • Michaela Závodná (link)
  • Radko Pažej (link)

Mariánske námestie

  • Ivana Kivaderová (link)