18. ročník Staromestských slávností

Milí Žilinčania a návštevníci nášho mesta,

s radosťou v srdci Vás vítam na 18. ročníku Staromestských slávností. Už tradične najväčšie podujatie organizované Mestom Žilina je v tomto roku výnimočné tým, že Žilina ako mesto slávi svoje 700-ročné jubileum. Pri tejto príležitosti bude naše mesto od 31. mája do 2. júna patriť všetkým, ktorí po stáročia prechádzali ulicami Žiliny a napĺňali ju životom. Remeselníci, umelci, či mešťania spolu písali dejiny až po súčasnú tvár nášho mesta.

Mojím prianím a úsilím je, aby si všetci účastníci a návštevníci Staromestských slávností odniesli kus histórie a mnoho nezabudnuteľných zážitkov, na ktoré budú radi spomínať. Okrem remeselníckeho kumštu je pre Vás počas 3 dní pripravený aj bohatý kultúrny program a viaceré sprievodné akcie.

Milí priatelia, okrem toho, že naše mesto slávi v tomto roku svoje okrúhle narodeniny, 18. ročník Staromestských slávností nám bude pripomínať i to, že Žilina získala cenu Európska cena za umeleckú a kultúrnu činnosť – Zlatá Europea. Želám Vám, aby ste sa tu príjemne cítili a hlas srdca, aby Vás vždy priviedol späť do nášho mesta.