XVIII. ročník Staromestských slávností skromnejšie, ale veľkolepo

Žilina 5. 6. 2012 – XVIII. ročník Staromestských slávností v Žiline sa tešil veľkej účastí návštevníkov a rôznorodému programu. Podujatie bolo financované vďaka výhodnej spolupráce s agentúrou Duna, ktorá zabezpečila hviezdne obsadenie vystupujúcich umelcov a vďaka podpore viacerých sponzorov na čele s generálnym partnerom Kia Motors Slovakia. Náklady Mesta Žilina boli nižšie ako po minulé roky, napriek tomu sa podarilo zabezpečiť vysokú úroveň festivalu.

Na čele slávnostného sprievodu, ktorým sa Staromestské slávnosti zahájili, kráčal primátor mesta Žilina Igor Choma, ktorý bol oblečený v dobovom richtárskom odeve. V sprievode nechýbal predseda Žilinského samosprávneho kraja – Juraj Blanár, starosta partnerskej mestskej časti Praha 15 – Pavel Klega s delegáciou, ako aj generálny partner Kia Motors Slovakia zastúpený viceprezidentom pre administratívu – pánom Kyo-Man Song so svojím sprievodom.

„Staromestské slávnosti patria neodmysliteľne k životu 700-ročného mesta Žilina a už dávno prekročili hranice nášho mesta. Vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu Mesta Žilina je veľmi povzbudivé, že sa našli sponzori, ktorí prispeli k financovaniu tohto podujatia. Za to im patrí veľká vďaka,“ povedal vo svojom otváracom príhovore primátor mesta Žilina Igor Choma.

Na začiatku Staromestských slávností odovzdal primátor mesta Igor Choma olympijskú pochodeň („Posolstvo Hrám 30. olympiády v Londýne“) žilinskému rodákovi a dvojnásobnému olympionikovi Petrovi Tichému. A naopak, Mestu Žilina bola počas Staromestských slávností odovzdaná Cena Európskej únie umenia – Zlatá Europea za umeleckú a kultúrnu činnosť Mesta Žilina.

Staromestské slávnosti prilákali do centra Žiliny množstvo predajcov ľudovo-umeleckých predmetov, tradičných jedál a nápojov, ale hlavne množstvo návštevníkov, pre ktorých Mesto Žilina pripravilo pestrý kultúrny program – medzi inými vystúpila aj Helena Vondráčková.

PhDr. Pavol Čorba hovorca mesta