XVIII. STAROMESTSKÉ SLÁVNOSTI ŽILINA

31. máj – 2. jún 2012
pod záštitou primátora Igora Chomu
 
 

Štvrtok 31.5.2012

Mariánske námestie
13:00  Kolovrátok – Matica Slovenská
13:45  Hudobná škola Yamaha
14:00  CVČ Spektrum
14:30  ZUŠ L. Árvaya
15:30  FATRANKA
16:00  Slávnostý sprievod
16:20  Družina
17:20  Žilinský miešaný zbor
18:00  PACORA trio
19:00  Fats Jazz band
20:00  PREßBURGER KLEZMER BAND
21:00  Kubo Ursiny & Provisorium

Námestie A. Hlinku
15:00  Senioranka
15:45  Big band žilinského konzervatória
16:30  Slávnostné otvorenie
17:00  Olympijská pochodeň – Londýn 2012
17:30  Slobodná Európa
18:40  Divokej Bill
19:50  Vidiek
20:50  AMO & Band
21:50  Polemic


Piatok 1.6.2012

Mariánske námestie
11:00  ZŠ s MŠ, Školská
11:10  MŠ Lietavská Svinná
11:25  CVČ Spektrum
12:05  CVČ Žirafa
13:40  ZUŠ Ferka Špániho
14:30  DFS Lieska z CVČ Spektrum
15:00  DFS Cipovička z CVČ Spektrum
15:30  Ťažká muzika & Ženská spevácka skupina Trio z Chotára z Terchovej
16:15  FS Rozsutec
17:00  Zlatá Europea – odovzadávanie ceny
17:15  The Cellmates
18:30  V8 band
19:30  Martin Bies & Flamenco Clan
20:30  Balkan­sambel
21:30 Lojzo

Námestie A. Hlinku
14:00  Christmas
15:00  Old Modem
16:00  AYA
17:00  Tomáš Bezdeda
18:00  The Swan Bride
19:00  Arzén
20:10  Tublatanka
21:30  Helena Vondráčková


Sobota 2.6.2012

Mariánske námestie
13:00  Omnia
14:00  Ekumenické motlitby
15:45  noXcuse – garage fest
16:45  Billy Barman
17:45  Bod Omylu
18:45  The Bastards
19:30  WaddA
20:30  Puding Pani Elvisovej
21:45  Lucky Brown Stripe


Sprievodné podujatia

2.6. | Deň detí v spoluprácu s Bábkovým divadlo ZA
30.5. | XVII. slávnostná akadémia Zboru Žilincov
28.5. | Žilina v Artfore – Budúcnosť minulosti/minulosť budúcnosti
28.5. – 2.6.2012 | Žilina – moje mesto má 700 rokov – literárno-výtvarno-dejepisná súťaž
25.5. | Žilinská plavecká štafeta


Hudobná škola Yamaha

Hudobné školy YAMAHA pôsobia po celom svete a patria so svojimi 700.000 žiakmi a 20.000 učiteľmi k najväčším organizáciám svojho druhu. Vznikli v Japonsku v roku 1954, od roku 1967 fungujú v Nemecku a od roku 1994 pôsobia v Českej a Slovenskej republike. Zásada Hudobnej školy YAMAHA znie: „Nie sú nehudobní ľudia. Sú len nerozvinuté talenty!“ Dnešná ponuka Hudobnej školy YAMAHA predstavuje široké spektrum vyučovacích programov pre deti už od 4 mesiacov, mládež, dospelých i seniorov. Obsiahle vyučovacie koncepty a metódy, zodpovedajúce veku detí, umožňujú, aby práve otvorené „vývojové časové okná“ boli optimálne využité. Už po desaťročia je našim heslom „Učenie je radosť“.


Cvč Spektrum

Tanečné chrobáčiky Sme tanečná skupina pre dievčatká od 4 rokov. Tancujeme, robíme choreografie, rôzne hry a cvičenia na loptách, na hudbu pre našich malých tanečníkov.

 • mladšie dievčatká- od 3,5 roka do 4 rokov
 • staršie dievčatká -od 4 rokov do 5 rokov

Charliens Tancujeme moderný tanec, disko ,show dance pre deti od 6 do 13 rokov. Deti chodia na vystúpenia i tanečné súťaže.

Tanečné divadlo Diana

Tanečné divadlo Diana je dievčenský tanečný súbor scénického tanca. Za 41. rokov existencie sa v súbore vystriedalo niekoľko generácií dievčat. Súbor pracuje v Centre voľného času Spektrum v Žiline na Kuzmányho ulici pri bábkovom divadle.

TD Diana môžete vidieť na rôznych podujatiach mesta Žilina, vystúpeniach na plesoch.


ZUŠ L. Árvaya

Zakladateľom Základnej umeleckej školy v Žiline bol Ladislav Árvay (5.12.1900 – 13.8.1967), pedagóg a huslista, bytčiansky rodák. Po štúdiách na gymnáziách v Trenčíne a Vacove maturoval v Budapešti (1918). Popri tom sa zdokonaľoval aj v hre na husliach. V r. 1920 – 1926 študoval husľovú hru na pražskom konzervatóriu ( jeden rok aj u svetoznámeho huslistu J. Kociana na tzv. Majstrovskej škole). V súčasnosti na škole pracujú štyri odbory: hudobný (HO), literárno-dramatický (LDO) a tanečný (TO) aj odbor výtvarný (VO).


Ťažká muzika & Ženská spevácka skupina Trio z Chotára z Terchovej

Ťažká muzika je voľné zoskupenie terchovských muzikantov, ktorí pôsobia v rôznych prestížnych terchovských muzikách. Vyznačujú sa svojským originálnym hudobným a speváckym prejavom, ktorý je charakteristický pre Terchovú a oblasť severného Slovenska. Názov skupiny je odvodený od ich telesnej hmotnosti. Vo svojom programe využívajú rôzne hudobné nástroje (husle, malá dvojstrunová basa, zvonkohra, píšťalky, heligónka), ktoré sú charakteristické pre región, z ktorého muzikanti pochádzajú. Muzika si získala obdiv u poslucháčov, ktorí majú radi čistý neštylizovaný hudobný prejav. Uchovávajú a šíria pôvodnú ľudovú hudobnú kultúru v tej najstaršej podobe. Účinkovali na rôznych kultúrnych podujatiach na Slovensku, v Rumunsku medzi Slovákmi, v Poľsku, Českej republike a v Chorvátsku.

Ženská spevácka skupina Trio z Chotára je zoskupenie troch vynikajúcich speváčok z Terchovej. Vynikajú čistým dvoj- až trojhlasným speváckym prejavom, charakteristickým pre oblasť severného Slovenska. Účinkovali na mnohých prestížnych kultúrnych podujatiach po celom Slovensku, ako aj v Českej republike a v Chorvátsku. Ich originálny terchovský interpretačný štýl a precízny výber krojových doplnkov dáva ich účinkovaniu dôstojnú podobu. Nahrávali pre Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas. Zúčastnili sa spoločných hudobných projektov s Ivou Bitovou (Staré nôty mladých strún Európy 2007), alebo s popredným slovenský organistom a pedagógom Stanislavom Šurinom na benefičnom koncerte Nádej pre Haiti (2010). Spolu s Ťažkou muzikou tvoria ucelený kolektív. Spev:

 • Paulína Opálková
 • Margita Mihová
 • Margita Hajšelová

Fatranka

V roku 2005 naša kapela absolvovala množstvo zaujímavých kultúrnych a hudobných podujatí, ktoré sa vždy niesli vo veľmi príjemnej atmosfére. Ohlasy publika na našu hudobnú produkciu boli vždy priaznivé. Myslím, že ohlasy poslucháčov sú tým najlepším meradlom kvality kapely. Samozrejme aj v tomto roku chceme zostať verní nášmu repertoáru. Toznamená, že sa chceme aj naďalej zameriavaťna tvorbu súčasných slovenských autorova aranžérov. V našom prípade sú toskladby z regiónu Považia a Turca (L. Wiesinger, A.Martinák). Nevyhýbame sa ani iným vzdialenejším regiónom, ba dokonca máme vo svojom repertoári aj skladby českých a moravských autorov ako sú Z. Gurský, M. Procházka, P. Svoboda a iných.


Družina

DRUŽINA je sformovaná zo skúsených muzikantov, ktorý mimo iného spolupracovali a spolupracujú s množstvom českých a slovenských umelcov a skupín (Janek Ledecký, Peter Nagy, Marian Greksa, Paľo Drapák, folklórny súbor Partizán, Marína, ai.). DRUŽINA hrá príjemne a citlivo spracovaný slovenský folklór, výborne zapadajúci do definície ethnobeat resp. world music. Radí sa do štýlu do ktorého patria aj skupiny ako fínska VÄRTTINÄ, TRIO MOCOTÓ, BOBAN MARKOVIČ ORCHESTRA, ČECHOMOR, GORAN BREGOVIČ a množstvo iných. Koncerty skupiny Družina sú plné energie a krásnych melódií slovenských ľudových piesní v príjemnom modernom prevedení.


Žilinský miešaný zbor

Žilinský miešaný zbor (oficiálny názov Miešaný zbor Žilina, OZ) je amatérsky spevácky zbor, ktorý vznikol v roku 1954 pod záštitou mesta Žilina. Miešaný zbor Žilina je amatérsky spevácky zbor. Počas svojej už 55 ročnej existencie bolo cieľom zboru, a stále je, rozvíjanie umeleckej koncertnej činnosti prostredníctvom zborového spevu, interpretácia diel slovenských a zahraničných skladateľov, ktorí tvoria skladby na poli zborového umenia, popri zabezpečovaní aktívneho oddychu pre členov zboru a zmysluplné využívanie času mládeže. Hlavným krédom zboru je šírenie zborového umenia a tradície všetkým vrstvám obyvateľstva prostredníctvom koncertnej činnosti a v neposlednom rade aj reprezentovanie mesta Žilina a Slovenska doma, v Európe i vo svete. Činnosť zboru sa orientuje hlavne na naštudovanie diel písaných pre miešané zbory a ich interpretáciu. Trvalou a mimoriadne významnou koncertnou činnosťou zboru je spolupráca s profesionálnym Štátny komorným orchestrom Žilina od roku 1990 čím obohacuje významnou mierou kvalitu hudobného života v Žiline. Zbor uviedol významné diela svetovej a domáckej vokálnej a oratoriálnej tvorby. Žilinský miešaný zbor patrí medzi zbory na Slovenku, ktoré sú schopné spolupracovať s profesionálnymi telesami pri uvádzaní veľkých vokálno-inštrumentálnych diel (W. A. Mozart: Requiem, A. Dvořák: Omša D-dur a mnoho ďalších kompozícií). Je to dané počtom spevákov, ktorý sa pohybuje okolo 50 členov, čo v rámci Slovenska nie je bežné.

DIRIGENTI Žilinského miešaného zboru 1954 – 1955 Jozef Potočár; 1956 – 1957 Ignác Jančár; 1957 – 1989 Anton Kállay; 1989 – súčasnosť Štefan Sedlický

OCENENIA Žilinského miešaného zboru Miešaný zbor Žilina sa zaraďuje svojimi domácimi a medzinárodnými úspechmi medzi elitu slovenských amatérskych zborov a získava ocenenia na najprestížnejších európskych zborových súťažiach /1968 – 1. cena, Spittal – (Rakúsko), 1969 – 1. a 2. cena, Llangolen (Wales), 1970 – 1. a 2. cena, Cork (Írsko), 1992 – 1. cena v hlavnej kategórii, Spittal (Rakúsko), 1995 – Dve 3. ceny, Karditsa (Grécko), 1997 – 2. cena v hlavnej kategórii, Llangolen (Wales), 1998 – 2. cena, Rím (Taliansko), 1999 – 2. a 3. cena, Grand Prix Slovakia, 2000 – 1. cena a titul laureáta, Praha (Česká republika), 2008 – laureát súťaže, Bielsko-Biala (Poľsko).

KONCERTNÁ ČINNOSŤ V ZAHRANIČÍ Miešaný zbor Žilina sa predstavil publiku v mnohých krajinách Európy (Taliansko, Francúzsko, Rakúsko, Nemecko, Grécko,…) v Mexiku a viac koncertných zájazdov absolvoval v Českej Republiky.


PACORA trio

Zoskupenie troch skúsených muzikantov funguje od roku 2004. Hudba tria je postavená na prelínaní jazzu a folklóru, podfarbená prvkami vážnej hudby. Ich repertoár tvoria vlastné kompozície a prearanžované jazzové štandardy. V roku 2005 triu vyšlo prvé CD v košickom vydavateľstve Hevhetia a krátko nato dostalo vysoké hodnotenie v recenzii anglického prestížneho hudobného časopisu „BBC Music“. V roku 2007 dostalo trio pozvanie od riaditeľa brnenskej filharmónie na koncertné uvedenie svojich kompozícií v aranžmánoch pre orchester. Nasledovali koncerty s filharmóniou Zlín, Slovenskou filharmóniou, ŠKO Žilina a Komornými sólistami Bratislava. Pacora má za sebou nahrávky pre českú a slovenskú televíziu a rozhlas, rakúsky ORF a pre viacero filmov. Za relatívne krátky čas od založenia trio stihlo vystúpiť na početných jazzových a world music festivaloch v zahraničí (Rakúsko, Nemecko, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Grécko, Anglicko, Taliansko, Dánsko).


Fats Jazz band

Projekt FATS JAZZ BAND vznikol v roku 2011 na podnet Ladislava Fančoviča, jedného z najlepších súčasných mladých slovenských klaviristov. Ladislav Fančovič zúročil svoje niekoľkoročné skúsenosti z pôsobenia v big bande orientovanom na štýlovo čistú interpretáciu starého jazzu 20-tych a 30-tych rokov minulého storočia, tieto skúsenosti skĺbil so svojou virtuóznou klavírnou zručnosťou, schopnosťou dokonalým sluchom odpočuť a prepísať zo starých originálnych nahrávok do nôt jednotlivé aranžmány pre toto zoskupenie a spolu s neutíchajúcou láskou k starému jazzu vytvoril 7 členný, energiou nabitý Fats JazzBand. Členovia tohto bandu sú mladí slovenskí hudobníci, z ktorých viacerí pôsobia v popredných orchestroch a big bandoch ako Slovenská fi lharmónia, Gustav Brom Big Band, Matúš Jakabčic Big Band či Orchester Slovenského národného divadla. Všetci dlhoročne úspešne pôsobia aj na jazzovej scéne. Repertoár tohto bandu, ako už jeho samotný názov napovedá, je založený primárne na autentickej interpretácii skladieb z pera Thomasa „Fats“ Wallera, ktorý bol jednou z ústredných postáv amerického jazzu v 30-tych a 40-tych rokoch minulého storočia. Fats Jazz Band však pretavuje do svojej interpretácie aj vplyvy ďalších osobností jazzovej scény tohto obdobia ako boli Louis Armstrong, Teddy Wilson, Lester Young, Billie Holiday, Clarence Williams, Mildred Bailey, Pat Flowers a ďalší.


Preßburger Klezmer Band

Jedinečné bratislavské hudobné zoskupenie Preßburger Klezmer Band si od svojho založenia v roku 1995 získalo množstvo priaznivcov. Táto prvá slovenská formácia, inšpirujúca sa emotívnou a tanečnou hudbou zo strednej a východnej Európy známou ako klezmer, je zároveň najlepšie hodnotenou skupinou svojho zamerania na území bývalého Československa. Jej energický hudobný „kokteil“ je podmanivo namiešaný zo židovskej, z balkánskej a orientálnej hudby, ako aj zo slovenského a cigánskeho folklóru – to všetko s originálnou esenciou súčasných moderných štýlov, ako jazz, rock, reggae a latino. Preßburger Klezmer Band patrí medzi popredných predstaviteľov európskej scény world music.


Kubo Ursiny & Provisorium

Modrý vrch je notoricky známy názov albumu môjho otca a Ivana Štrpku, ktorý vznikol v roku 1981, teda 4 roky po mojom narodení. Na tomto albume som účinkoval pokrikom „Ešte, ešte, ešte!“ a 30 rokov po jeho vzniku som oslovil svojich kamarátov a s nápadom pripomenúť si túto hudbu opäť aj na pódiách, načo vzniklo Provisorium v obsadení:

 • Kubo Ursiny – spev
 • Valér Miko – klávesové nástroje
 • Roman Mezei – basová gitara
 • Michal Lašán – bicie nástroje
 • Juraj Turanský & Peter Vavro – gitary
 • Marián Jaslovský – dychy

Realizovať touto formou niečo, čo pretrvalo a ďalej ľahko pretrváva aj v tejto mizérii, môže byť aj veľmi motivujúce. Na to sme mali šťastie. V priebehu pár mesiacov sme nacvičili program, ktorý obsahuje 14 skladieb. Je to vlastne prierez tvorbou, ale nevrátili sme sa až celkom na začiatok k Beatmenom a Soulmenom, aby sme si mohli dovoliť čo najsúčasnejší zvuk. Začali sme až pri Modrom Vrchu a pokračovali ďalej až k Príbehu. Napokon vznikol veľmi silný výber. Jeho hlavné jadro tvoria pesničky z Príbehu, ale zaznejú aj skladby z albumu Do tla, Ten istý tanec a Zelená. Za logo srdečne ďakujeme Waldemarovi Švábenskému!


The Cellmates

Bratislavské trio The Cellmates je inšpirované hudbou a štýlom 50. rokov, amerického rock and rollu. Chalani hrajú rockabilly v modernom šate, inšpirované Elvisom Presleym či Buddym Hollym. Ich kariéra sa naštartovala vlastným podaním dobových hitov. Kapela existuje od roku 2009 a počas svojej existencie už stihla účinkovať v rôznych slovenských kluboch, na festivale Bratislavské kultúrne leto, v galaprograme Dní Petržalky, na podujatí Silvester v Bratislave, na majstrovstvách Sveta a Európy v akrobatickom rock and rolle, alebo aj na koncertoch v susednom Rakúsku. V roku 2010 spravodajská televízia TA3 dokonca odvysielala príspevok venovaný The Cellmates pod názvom „Návrat Rock And Rollu“.


V8 band

V8 Band bola založená v roku 1994. Aktuálne sa sústredíme hlavne na swingovú hudbu (totiž swing máme čím ďalej tým radšej :-) ). Vaščinu našich skladieb tvoria štandardy z repertoáru starých big bandov aranžovaných pre naše obsadenie. V repertoáry však máme aj rock'n'roll latino skladby.


Martin Bies & Flamenco Clan

Patrí medzi najznámejších a najprestížnejších flamenco gitaristov strednej Europy. Narodil sa 1. decembra v Bratislave. Korene rodiny Bies siahajú do južného Španielska-Andalúzie. Hre na gitaru sa venuje od svojich trinástich rokov a svoj záujem sústredí výhradne na hru najslávnejšieho nasledovníka tejto tradície, Paca de Luciu, s ktorým ho osobne zoznamil v roku 1996 Paco de Luciov spoluhráč, mladý gitarista Juan Manuel Caňizares.
Od roku 1995 hosťoval v Slovenskom národnom divadle v Bratislave v opere Don Quijotte, kde doprevádzal operné divy ako Sisa Sklovská a Jitka Saparová-Fischerová. V rokoch 1997–2000 pôsobí v balete Carmen ako herec (do libreta voľne dosadený komplic Dona Josého) a flamenco gitarista v jednej osobe. Práve balet Carmen, po prvý raz v celej histórií Slovenského národného divadla, vytvára priestor pre účinkovanie flamencového umelca. V Carmen, prezentoval jeho vlastné flamencové kompozície, popri hudbe Georgea Bizeta a Paca de Luciu, ktorú taktiež interpretuje. V júni 1999 bol pozvaný, vrámci slávnostného galakoncertu, na pódiu SND, spolu s orchestrom, doprevádzal slávneho Karla Gotta. V roku roku 1997, kedy zakladá vlastnú skupinu Martin Bies a Flamenco Clan, s ktorou zostavuje celovečerný program, s ktorým sa skupina predstavuje na medzinárodných festivaloch, ako aj na samostatných koncertoch.
V rokoch 2003–2004 uskutočnil, spolu s Flamenco Clanom a s formáciou Orient Trio (Lýbia-Sýria), sériu koncertov vrámci slovenského turné, prezentujúcich fúziu flamenca s arabskou tradičnou hudbou.V roku 2005 vydal svoj debutový Cd album Reina de Saba, úspešne distribuovaný v celej EU. V roku 2008 účinkoval na rakúskom zámku Kitssee, v muzikály Don Quijjote de la Mancha vrámci Wien musical productions. Počas rokov 2008–2010 účinkoval v činohre F.G.Lorcu-Krvavá svadba, na pódiu Malackého mestského divadla, kde interpretoval v rámci dejstiev hry svoju flamenco hudbu, špeciálne skomponovanú pre toto predstavenie.
Martin Bies sa doteraz predstavil v Českej republike, Slovensku, Španielsku, Izraeli, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a krátke záznamy z jeho vystupení odvysielali Dubai Tv, ORF, ČTV, STV, televízia Markíza, VTV, Slovenský rozhlas, rádio Okey a Rádio_FM.


Balkansambel

BALKANSAMBEL je mnohopočetná hudobná formácia, ktorá sa rozhodla vyzvať na súboj všetky krivé rytmy a drkotavé maniere balkánskej ľudovej produkcie. Toto jedinečné hudobné súsošie vzniklo na začiatku roku 2009 ako výsledok predsavzatia dopriať večný odpočinok viedenským valčíkom a polonézam. Našou úlohou je roztancovať aj tých, čo o sebe tvrdia, že sa nevedia hýbať. Ak Vám však chýba do tanca nejaká doba, skúste popremýšľať, či viete rátať..


Lojzo

LOJZO vznikol z podnetu nadšencov, ktorí chceli hrať jednoduchú, nenáročnú hudbu, zachytávajúcu typickú bratislavskú atmosféru. Skupina hľadala inšpiráciu v hudobnej tradícii z obdobia na prelome 19. a 20. storočia, v tzv. dlažbovom folku, aký vtedy hrali jarmočné kapely. K jednoduchým rytmom, ako je tango, polka, valčík, skupina postupne pridávala aj modernejšie rytmy a formy. Humorné texty, obsahujúce satiru a recesiu, dopĺňala skupina autoštylizáciou v teplákovom „kroji“. Množstvo piesni o Bratislave a jej špecifických miestach propagovalo mesto, ale aj krajinu po celom svete.


noXcuse – garage fest

Kapela noXcuse vznikla v roku 2004 a hrávala v inej zostave než teraz. Pôvodne hudobníci noXcuse plávali (sa vlnili) vo vodách funk-popu. V roku 2009 došlo k zmenám v obsadení a prakticky ku kompletnej zmene žánru (alternative rock). A tak noXcuse začalo „from scratch“. Máte možnosť kapelu zažiť v novom šate, s novou energiou, hudbou a odkazom.


Bod Omylu

Fungujeme od septembra 2009, kedy sa k štyrom dlhoročným kamarátom a spolužiakom zo základky (Petrik,Fuzo,Bros­sko a Lukáš) pridal basák Šoški. Začali sme tvoriť vlastné veci a prvú akciu sme odohrali v apríli 2010. Podarilo sa nám vyhrať v súťaži Garage fest 2011, nahrať niekoľko songov a odohrať viac ako 40 koncertov. Na začiatku roku 2012 sa náš gitarista Fuzo- jeden zo zakladajúcich členov rozhodol odísť z kapely. Gitaru si berie na starosti spevák Lukáš a pokračujeme vo štvorici. V lete 2012 vydávame prvé EP.
V našej hudbe je cítiť,že sme odrástli na punkrocku a pop-punku,ale snažíme sa posunúť ju niekam ďalej.


WaddA

Kapela WaddA je „modern-rocková” kapela zo Žiliny, ktorá vznikla na prelome rokov 2005/2006. Počas prvých troch rokov nahrala 3 demo albumy a koncom roka 2010 vydáva prvým album s názvom „Včera deň sa zrazu zbláznil“. Album obsahuje 9 piesní v slovenskom jazyku a sprevádzajú ho aj štyri videoklipy. Kapela každý rok aktívne koncertuje v kluboch a tiež na pódiách letných festivalov po celom Slovensku. Momentálne pracuje kapela na novom albume.


Puding Pani Elvisovej

Puding pani Elvisovej (známa aj pod skratkou PPE) je slovenská hudobná skupina. Bola založená ako hudobný projekt v roku 1995 v Košiciach. V decembri 2004 vyšiel ich debutový album Automati, v roku 2007 ich druhý album Play/Pause/Eject. V októbri roku 2010 im prirástol aj tretí album ? (pí) na ktorom je 14 skladieb, z čoho majú 4 single. Neskôr natočili na piesne „Gramatika“, „Ďobkanie“ a „Astoria“ videoklipy pod réžiou Martiny Slovákovej. Hudba skupiny má jedinečný svojský rukopis, pričom ide o mix tanečnej elektonickej hudby a iných experimentov


Senioranka

Dychová hudba Senioranka – Chalani ze Žiliny vznikla roku 2009. Pri jej vzniku bolo niekoľko muzikantov zo Žiliny, ktorí hrali v dychových hudbách v okolí Žiliny. Duchovným otcom a manažérom dychovej hudby sa stal predseda výrobného družstva Pokrok, Ing. Ján Koleják, ktorý ponúkol miestnosť na cvičenie a základné vybavenie. Veľkú pomoc poskytol aj metodik dychových hudieb p. Karol Miškovský z Považskej Bystrice, najmä poskytnutím notového materiálu a množstvom užitočných rád. Tak sa behom jedného roku vytvorilo a stabilizovalo jadro 13 členov kapely, zložených z muzikantov zo Žiliny a jej okolia pod vedením kapelníka Karola Kašíka. Senioranka hrá skladby slovenských, českých a moravských autorov, ale má v svojom repertoári aj vlastné skladby a úpravy ľudových piesní. Súbor za svoju krátku dobu trvania s úspechom vystupoval na festivale Trstenská krídlovka, môže sa pochváliť aj vystúpením na festivale v poľskej Jablonke a koncertom v neďalekých kúpeľoch v Rajeckých Tepliciach.


Big band Žilinského konzervatória

Big band žilinského konzervatória vznikol v roku 1993. Od svojho vzniku big band žilinského konzervatória pravidelne spolupracuje s Medzinárodným festivalom tvorivosti a fantázie „JAŠIDIELNA“. S veľkým úspechom u mládeže všetkých vekových kategórií sa stretol cyklus nazvaný Koncerty pre mladých, v rámci ktorého sa odohralo viac ako 100 koncertov v rôznych slovenských mestách. Okrem štandardných jazzových koncertov hral orchester aj na množstve iných podujatí ako napr. na rôznych reprezentačných plesoch, súťažiach v spoločenských tancov a podobne. V auguste 1998 zaznamenal súbor významný zahraničný úspech na turné v Taliansku, kde vystúpil na ôsmich koncertoch v Kalábrii.


Slobodná Európa

Skupina vzniká koncom roku 1989 (verejnosti dáva o sebe vedieť o čosi neskôr vo februári 1990 ) v kedysi kultovej bratislavskej pivárni Stará sladovňa (slangovo Mamut), ktorá je v tom čase centrom nielen bratislavského undergroundu a to klasickým spôsobom pri pivnej debate štyroch, vtedy už hudobne ostrieľaných, ale vo vtedajších kapelách nespokojných rockerov.


Divokej Bill

Úvalská kapela Divokej Bill byla založena v průběhu roku 1997. Během dvou let se ustalovala sestava. Kapela začala koncertovat, mimo jiné hrála i na prvních ročnících Rock for People, díky čemuž navázala spolupráci s Ameba Production, která se o kapelu stará dodnes. Když kapela přibrala do sestavy banjo její sound se definitivně ujasnil a kapela nahrála demosnímek, se kterým se přihlásila do několika vyhledávacích soutěží (Rock Nymburk, Jim Beam rock, Broumovská kytara, Rock fest Dobříš), z nichž většinu vyhrála. Na základě toho skupina podepsala smlouvu s firmou Monitor EMI na tři desky. První vychází v roce 2000 pod názvem Propustka do pekel. Začali jezdit po klubech jako předskokani Nahoru po schodišti dolů band a spřízněných Třech sester, dostali se tak do podvědomí klubového publika. Druhá deska s názvem Svatá pravda (2001) jim mimo jiné přinesla možnost jet spolu se Žlutým psem velkou Staropramen Tour. Na třetí desce Mezi nima (2003) kapela poprvé použila syntezátory. Pilotní singl Znamení otevřel kapele cestu do rádií. Mezitím získala Zlatou desku za deset tisíc prodaných kusů. O rok později se jim podařilo vydat úspěšné live album a zároveň DVD nazvané podle místa, kde bylo nahráno – Lucerna.


Vidiek

Vidiek je slovenská hudobná skupina, ktorá vznikla v roku 1987 v Rovinke pri Bratislave z niektorých bývalých členov skupiny Ventil RG. Skupinu ešte stále pod názvom Ventil RG založil Jano Kuric a Oňo Tomčala (bicie), neskôr sa k nim pripojil Kamil Grebeň (basgitara), Richard Jajcay (gitara), Peter Dobrota a Peter Sojka (obaja klávesy). V roku 1988 skupina už pod názvom Vidiek vydala svoj debutový album Nechajte si ju. Na albume sa okrem iných skladieb nachádzal niekdajší hit Ventilu RG „Fajčenie škodí zdraviu“ ale aj prvý hit kapely s názvom „Vidiečan“. Ďalší, tentoraz eponymný, album skupine vyšiel v roku 1994 (skladby: „Rudy & Hilda“, „Anglická“, „Všetko bezhlavé sa rozmnožuje“…). Po ňom nasledovali ešte albumy Štyry (1997), Výber (2000), ktorý bol ocenený Zlatou platňou a v roku 2003 ďalší s názvom Nové časy. Po vydaní albumu Nechajte si ju zo skupiny Vidiek odišiel Peter Sojka, ostatní členovia hrávajú spolu dodnes. Okrem hudby je skupina Vidiek charakteristická aj svojimi pódiovými vystúpeniami, ktoré sú štylizovanou paródiou karikatúry správania, obliekania a vystupovania vidieckych hudobných zoskupení. Niektoré skladby z ich repertoáru tiež parodujú spôsob prejavu vidieckych hudobných skupín, príkladom je pieseň s názvom „Anglická“, ktorej v angličtine spievané frázy a refrén znejú ako fonetická napodobenina od interpreta, ktorý nepozná jazyk. Tento štýl spevu anglických hitov je u vidieckych zábavových kapiel bežný dodnes.


AMO

AMO je momentálne jediná hudobná skupina na slovenskej scéne, ktoré hrá rap, reggae a dancehall a snaží sa prepájať tieto navzájom si blízke žánre a to so živou kapelou. Už od roku 2003 ako „AMO“ majú chalani za sebou obrovské množstvo živých vystúpení, spoluprác, televíznych a rádiových účinkovaní doma aj v zahraničí ( Koncerty: Česká rep., Rakúsko, Anglicko… ) Chalani navštívili Jamajku (2007), kde natočili klip v štúdiu (TellStudio) s miestnym spevákom Pad Anthonym. Ich singel k pripravovanému albumu “EX” bol použitý v hre All Points Bulletin od spoločnosti Realtime Worlds popri menách ako 50Cent či Rihanna. Exkluzívne pre Slávik 2010 úspešne zostavili Megamix pozostávajúci z ich tvorby a viacerých slovenských hitov a taktiež vyrobili hokejovú hymnu 2011 exkluzívne pre Rádio Expres – Za náš tým. Ich letný singel Spolu (2011) zaznamenal značný úspech a bol rotovaný vo viacerých rádiách. AMO v roku 2011 vydalo v poradí tretí album „Positive“ a vo svojej tvorbe sa posúva ďalej. Aktívne hráva so živou kapelou, priberá zvukového “mága” Petra Paulena ako svojho zvukového inžiniéra a posúva latku opäť vyššie. AMO je známe svojimi kvalitnými živými vystúpeniami o čom svedčia aj 2 nominácie na cenu Musiq1 Award Live hudobnej televízie Musiq1, či nominácie v ankete RADIO HEAD AWARDS 2011 (Album roka, Singel roka a Koncertná kapela roka), Slávik 2011 (Skupina roka) a iných.

OPAK raper, textár, beatmaker, hudobný producent, štúdiový majster zvuku a DJ

MOE raper, textár, producent, dizajnér


Polemic

Po pár klubových zahrievacích koncertoch vo februári skupina absolvuje 6 halových vystúpení v kombinácii so skupinou Horkýže Slíže pod hlavičkou TOPFEST OPÄŤ PO ROKU TOUR 2011 s famóznym finále vo vypredanej hale na Pasienkoch, pričom celé turné videlo spolu 15000 divákov. Počas letnej festivalovej sezóny dokončuje videoklip k pesničke Hora vysoká z posledného albumu Horúce časy, v spolupráci so skupinou AMO vzniká pesnička Spolu a ňou aj videoklip a vrcholom leta sú desaťtisíce fanúšikov na sérii dvoch najnavštevova­nejších slovenských pojazdných festivalov : Orange Joj Music Summer a Fun Rádio Dohoda na 8-mich miestach Slovenska. Skupina sa od septembra pre teritórium Českej republiky odovzdáva do rúk renomovanej agentúre Ameba production, absolvuje turné T-music Back to school po 6tich univerzitných miestach v Česku. Druhým výsledkom spolupráce je rozsiahle spoločné koncertné turné po Českej republike s kapelou Sto zvířat. Tri vypredané klubové koncerty v Haagu, Brightone a Londýne v novembri sú príjemným bonusom prvej koncertnou mini euro šnúry. Koncertný rok, tak by sa dal nazvať ten 2011-ty pre Polemic. Kapela znovu upravuje ročný koncertný strop na 120 vystúpení v piatich európskych krajinách.


Old modem


Aya

 • Od začiatku roka chalani makajú vo svojom štúdiu na nových pesničkách, z ktorých vyberajú tie najlepšie dve s názvami „Nočná mora“ a „Nedá sa“, ktoré si „odskočili“ nahrať do prešovského štúdia (Studio7) a zároveň otestovať kvality, v muzikantských kruhoch veľmi známeho zvukára a producenta, Vlada „Randyho“ Gnepu.
 • Spolupráca vyšla na výbornú a prvý rádiový singel „Nočná mora“, ktorý vyslali „do sveta“ začiatkom júla zaznamenal (podľa týždennej hitparády hranosti IFPI) v slovenskom éteri pomerne slušné umiestnenia, ktoré „vydržali“ až do konca roka.
 • V lete, popri koncertovaní na rôznych festivaloch a open-air akciách, sa AYA-ci pustili vo svojom štúdiu do nahrávania výberového albumu pri príležitosti 20. výročia kapely.

Tomáš Bezdeda

Tomáš Bezdeda (nar. 2. decembra 1985) je slovenský poprockový spevák a hudobník. Zatiaľ vydal dva štúdiové albumy – Obyčajné slová (2005) a Ostrov (2006) a niekoľko singlov, okrem toho nahral aj zopár špeciálnych príležitostných piesní a hosťoval na albumoch iných interpretov. Vo svojich piesňach sa venuje predovšetkým medziľudským vzťahom. Koncertuje sám v sprievode akustickej gitary alebo spolu s kapelou v zložení Lukáš Piala – sólová gitara a vokály, Peter Piala – basová gitara, Lukáš Cintula – klávesy, Radko Pažej – bicie. V ankete Slávik sa dlhodobo drží v prvej desiatke najpopulárnejších spevákov.


The Swan Bride

The Swan Bride je slovenská rocková skupina. Pochádza zo Žiliny. Zoskupenie vznikalo dlhší čas z iných formácií. Skupina je charakteristická hudobným štýlom príznačným pre dnešnú britskú scénu spolu s kombinovaním rôznych prvkov ako je aj hudba klasická, španielske rytmy a podobne. Ovplyvnení boli viacerými muzikantmi a žánrami: Bright Eyes, Tom Waits, Muse, punk, new wave, hororové filmy.


Arzén

Skupina Arzén je na slovenskej hudobnej scéne prítomna už dve desaťročia a v roku 2008 oslávila svoje ťažko neuveriteľné 25. narodeniny. Korene skupiny siahajú do polovice 80. rokov minulého storočia, pričom začínala ako heavy metalové zoskupenie. Od tej doby sa veľa zmenilo, kapela prešla mnohými personálnymi zmenami, ale poctivé jadro a rockový zvuk ostali skupine dodnes.

V roku 1995 formácia mapuje svoje päťročné úsilie a vydáva Demo výber 90 – 95. O tri roky neskôr (1998) vychádza debutové CD pod názvom Arzén. To sa už tvorba skupiny uberá svojou vlastnou cestou; ovplyvnená je terchovským folklórom a tieto prvky vkladá do svojej pôvodnej tvorby. Známa bola spolupráca s ľudovou hudbou bratov Muchovcov, ktorá s ňou nahrala pieseň Boli to ručičky… Následne bol k skladbe nakrútený aj videoklip. Arzén a Muchovci odohrali množstvo koncertov, prezentovali sa v médiách a na rôznych podujatiach. Spojenie rocku a folklóru ukázalo skupine novú cestu a v roku 2000 vychádza jej druhé CD Ešte raz… K spolupráci na tejto platni si hudobníci tentoraz prizvali progresívnu terchovskú folklórnu skupinu Nebeská muzika. Vznikla tak zaujímavá kooperácia a fúzia ponúka už klasickú rockovú hudbu s folklórnymi motívmi, ale v akustickej verzii. Spolupráca s Nebeskou muzikou pokračuje dodnes a skupiny sporadicky aj koncertujú.


Tublatanka

Skupina sa začala formovať na jeseň v roku 1982, kedy Maťo Ďurinda (vl. menom Martin Ďurinda) študent prvého ročníka Farmaceutickej fakulty U.K. sa prostredníctvom kamaráta Temerafa zoznámil vo vinárni Veľkí Františkáni s bubeníkom Jurajom Černým, študentom VŠMU odbor dokumentárna réžia, ktorý vtedy už mal za sebou niekoľko vystúpení so známou zábavovou big beatovou skupinou YPS.


Helena Vondráčková

Helena Vondráčková je populárna česká speváčka a herečka. V roku 1977 vyhrala GRAND PRIX na festivale v Sopote v Poľsku. Je známa predovšetkým v Česku, Poľsku a na Slovensku. Spieva po česky, poľsky, nemecky, slovensky a anglicky.


Michaela Závodná

 • moderátorka
 • Námestie Andreja Hlinku

Juraj „ŠOKO“ Tabaček

 • moderátor
 • Námestie Andreja Hlinku

Ivana Kivaderová

 • moderátorka
 • Mariánske námestie

Silvia Pekárová

 • moderátorka
 • Mariánske námestie