XIX. STAROMESTSKÉ SLÁVNOSTI ŽILINA

30. máj – 1. jún 2013
pod záštitou primátora Igora Chomu
 
 

Štvrtok 30. mája 2013

Mariánske námestie
11:40  GTK Žilina
12:00  Hip Hop Centrum Žilina 6–11 roční
12:15  Hip Hop Centrum Žilina
12:40  Tanečný orchester ZUŠ L. Árvaya
13:05  Sláčikový orchester ZUŠ L. Árvaya
13:30  TD Extad
13:55  TD Diana a TK Spektrum
14:20  Tanečný odbor ZUŠ L. Árvaya
14:40  Žilinské babenky
15:20  Žilinské mažoretky Diana + OTVORENIE
15:50  Senior klub Priatelia
17:05  Žilinský miešaný zbor
18:00  V8 band
19:00  SLOVAK TANGO
20:00  Erik Rothenstein Band
21:15  Cigánski di­abli

Námestie A. Hlinku
15:00  Campana Batucada
15:30  Slávnostné otvorenie
16:00  Zlokot
17:00  Vec
18:15  Konflikt
19:15  Smola a hrušky
20:30  Desmod
21:45  Horkýže Slí­že


Piatok 31. mája 2013

Mariánske námestie
12:25  ZŠ s MŠ Dolný Hričov
12:50  ZŠ Lichardova
13:15  MŠ Zástranie
13:35  MŠ Trnové
13:55  Detský aerobik Sunnies
14:20  TS Flowers a Minicharliens
14:45  TS Argonnath
15:10  TS Charliens
15:35  DFS Cipovička
16:00  DFS LIESKA
16:30  Rozsutec
17:30  ŠKO
18:30  Azucar Cubana
19:30  Adriena Bartošová
20:30  David Kollár & Gergo Borlai
21:45 PARA

Námestie A. Hlinku
15:10  Závadské ženy
15:55  NASIBIR
16:55  Šleha
17:55  OFF
18:55  Polemic
20:00  Zuzana Smatanová
21:00  Hana Zagorová
22:35  IMT Smile


Sobota 1. júna 2013

Mariánske námestie
13:00  Omnia
14:00  Ekumenické modlitby
16:00  Spevácky zbor Máj
16:45  Goodbye Lenin
17:45  Amphibios
18:45  Homo Sapiens
19:45  Medial Banana
21:00  Karpatské chrbáty


sprievodné akcie

Mariánske námestie
1.6. Rozprávkový deň detí – Sad SNP
30.5. Žilina – Moje mesto – literárno-výtvarno-dejepisná súťaž pre deti
29.5. XVIII. slávnostná akadémia Zboru Žilincov


Zmena programu vyhradená.


Gymnasticko-trampolínový klub – ZŠ Karpatská

vznikol v školskom roku 1958/1959. Bol zameraný hlavne na športovú gymnastiku dievčat. Kvalitu tréningového procesu v gymnastickom oddiele a výsledky ovplyvnila činnosť útvarov talentovanej mládeže. Počas dlhoročnej pôsobnosti oddiel získal množstvo medailových a pohárových umiestnení v rámci majstrovstiev Československa aj Slovenska v športovej gymnastike, aerobiku, fitnesu a športového tanca.


Hip Hop Centrum Žilina

Tanečná škola Hip Hop Centrum Žilina vznikla v roku 2007 pod záštitou Centra voľného času Žirafa, kedy otvorila hodiny hip hop style a breakdance. Prvý rok sa prihlásilo 210 členov, kde najmladší mal 6 rokov a najstarší 24. Momentálne má tanečná škola každý rok 180 členov v 7 skupinách od 6 rokov. O kvalitnú výučbu sa stará celkovo 7 lektorov 5 dní v týždni. Počas celého roka sú pre členov Hip Hop Centra pripravené súťaže a vystúpenia pre verejnosť. Okrem vyučovania tanečných štýlov all style a breakdance ponúkame aj vystúpenia na firemné večierky, oslavy, plesy či stužkové slávnosti.


ZUŠ L. Árvaya

Zakladateľom Základnej umeleckej školy v Žiline bol Ladislav Árvay (5.12.1900 – 13.8.1967), pedagóg a huslista, bytčiansky rodák. Po štúdiách na gymnáziách v Trenčíne a Vacove maturoval v Budapešti (1918). Popri tom sa zdokonaľoval aj v hre na husliach. V r. 1920 – 1926 študoval husľovú hru na pražskom konzervatóriu ( jeden rok aj u svetoznámeho huslistu J. Kociana na tzv. Majstrovskej škole). V súčasnosti na škole pracujú štyri odbory: hudobný (HO), literárno-dramatický (LDO) a tanečný (TO) aj odbor výtvarný (VO).


TD Extad

TD a ExTaD bolo založené Miroslavou Vršanskou v roku 1987 pri Odborovom dome kultúry v Žiline. Od svojho vzniku aplikuje čo najširšiu škálu tanečných techník ako technika klasického tanca, jazzového tanca, technika Marthy Graham, technika José Limóna, technika Lestera Hortona a experimentovaním s netradičnými tanečnými technikami (flamenco), súčasná technika. Veľký dôraz sa kladie na rozvíjanie výrazových prostriedkov tanečníkov a na využívanie ich vlastnej tvorivosti. TD ExTaD sa zúčastnilo celoslovenskej prehliadky moderného tanca v Bratislave v roku 1990 a 1992. Prebojovalo sa do finále v celoslovenskej súťaži deviateho ročníka TOP Dacing 2001. Zúčastňuje sa na festivaloch moderného a módneho tanca v Poprade, Topoľčanoch, v Liptovskom Hrádku, v Prahe. TD Extad získalo ocenenia za choreografie, kostýmy, tanečnú techniku, charakterové stvárnenie postáv a iné. Účinkovanie v zahraničí: Poľsko, Česko. Súčasným choreografom a pedagógom je Miroslava Vršanská. V súčasnosti pôsobí TD Extad v CVČ Spektrum v Žiline. Pod TD EXTAD patrí aj TP SLNIEČKO a pohybová výchova MŠ Gbeľany. Počas 20 rokov sa pripravovalo okolo 35 mladých ľudí na školy umeleckého zamerania – HTŠ, Konzervatória, Muzikálové školy, VŠMU na Slovensku a v zahraničí.


Tanečné divadlo Diana

Tanečné divadlo Diana je dievčenský tanečný súbor scénického tanca. Za 41. rokov existencie sa v súbore vystriedalo niekoľko generácií dievčat. Súbor pracuje v Centre voľného času Spektrum v Žiline na Kuzmányho ulici pri bábkovom divadle. TD Diana môžete vidieť na rôznych podujatiach mesta Žilina, vystúpeniach na plesoch.


Mažoretky Diana

Počiatky žilinských mažoretiek siahajú do roku 1991. Od jeho vzniku je na čele tohto súboru ich trénerka, vedúca súboru, choreografka, niekedy aj krajčírka p. Ľudmila Štefková. Súbor absolvoval mnoho súťaží a vystúpení na rôznych kultúrnych, športových, spoločenských a benefičných podujatiach doma aj v zahraničí. Získali mnoho ocenení, ktoré ich dostali do povedomia medzi širokú verejnosť. Titulom majster Slovenska a majster Európy sa pýšia už niekoľko rokov. Súbor sa skladá sa zo štyroch skupín, ktoré podľa veku delia na skupiny A, B, C, D. Momentálny počet členiek je 80. Tancujú na hudbu rôznych žánrov a spolupracujú s dychovými kapelami, napr. s detskou dychovou hudbou Hradišťanka z Hradišťa.


Žilinský miešaný zbor

Žilinský miešaný zbor (oficiálny názov Miešaný zbor Žilina, OZ) je amatérsky spevácky zbor, ktorý vznikol v roku 1954 pod záštitou mesta Žilina. Počas svojej 55 ročnej existencie je cieľom zboru rozvíjanie umeleckej koncertnej činnosti prostredníctvom zborového spevu, interpretácia diel slovenských a zahraničných skladateľov a zmysluplné využívanie času mládeže. Hlavným krédom zboru je šírenie zborového umenia a tradície všetkým vrstvám obyvateľstva prostredníctvom koncertnej činnosti a reprezentovanie mesta Žilina a Slovenska doma, v Európe i vo svete. Zbor spolupracuje s profesionálnym Štátny komorným orchestrom Žilina od roku 1990. Činnosť zboru sa orientuje hlavne na naštudovanie diel písaných pre miešané zbory a ich interpretáciu. Uviedol významné diela svetovej a domáckej vokálnej a oratoriálnej tvorby. Miešaný zbor Žilina sa zaraďuje svojimi domácimi a medzinárodnými úspechmi medzi elitu slovenských amatérskych zborov a získava ocenenia na najprestížnejších európskych zborových súťažiach.


V8 band

V8 Band bola založená v roku 1994. Aktuálne sa sústreďuje hlavne na swingovú hudbu. Väčšinu skladieb tvoria štandardy z repertoáru starých big bandov. V ich repertoári však nájdeme aj rock'n'roll a latino skladby.


Slovak Tango

Skupina v zložení Peter Račko (spev), Andrej Turčin (husle), František Kubiš (akordeón), René Bošeľa (viola, gitara, spev), Milan Maťaš (kontrabas) je zložená zo študentov JAMU v Brne, Konzervatória J. L. Bellu, UMB v Banskej Bystrici, Akadémie umení v Banskej Bystrici a VŠMU v Bratislave. Venuje sa hlavne slovenskej umelej piesni medzivojnového a povojnového obdobia. Interpretuje skladby z pera G. Dusíka, P. Cadyho, P. Braxatorisa, D. Pálku a iných, preslávené v podaní napr. Františka Krištofa Veselého, Melánie Olláryovej, alebo Jozefa Kuchára.


Erik Rothenstein Band

Erik Rothenstein (1973, Bratislava, Slovensko) je barytón saxofonista, skladateľ a aranžér, ktorý sa venuje jazzovej hudbe. Vedie svoj vlastný kvintet a hosťuje v rôznych formáciách. Ako kapelník sa venuje svojmu kvintetu, ktorý sa sústreďuje na vlastné autorské kompozície, prameniace z moderného mainstreamového jazzu v kombinácii s etnickými prvkami strednej a južnej Európy. Vedie aj world – etno formáciu DUDUK Ensemble. Pod svojim menom nahral albumy „Prater Menuet“, „Erik Rothenstein and the Rainbow project – In Concert“ a „Blázni z Chelmu“. Koncertoval ako líder so svojim kvartetom, kvintetom a ako sideman v rôznych formáciách. Spolupracoval s domácimi hudobníkmi a kapelami, s rakúskymi muzikantmi, s balkánskymi hudobníkmi, s rôznymi big bandmi a klasickými orchestrami.


Cigánski diabli

Cigánski diabli je názov jedinečného zoskupenia hudobníkov od roku 1991, kde virtuózne husľové sóla primáša Cigánskych diablov Štefana Banyáka, strhujúce výkony cimbalového kúzelníka Ernesta Šarköziho, krásne farby tónov violončela jeho manželky Silvie, alebo klarinetové majstrovstvo Zoltána Grunzu sú zárukou tých najkvalitnejších hudobných predstavení. Cigánski diabli sú odbornou verejnosťou považovaný za jeden z najlepších orchestrov v kategórii Etno a World Music na svete a je veľmi priaznivo prijímaný aj širokou verejnosťou, doma aj v zahraničí, o čom svedčia desiatky tisícov predaných CD-nosičov, ktoré dosiahli 2 zlaté a 2 platinové ocenenia. Členovia orchestra Cigánski diabli prevzali od Slovenskej hudobnej akadémie v roku 2000 3× cenu Grammy – za Najlepší orchester, Najlepší album a Najlepší interpret. Repertoár orchestra je veľmi pestrý a má široký záber. Z folklóru je to – slovenský, ruský, maďarský, grécky, cigánsky, židovský, rumunský, ďalej sú to klasické, operetné, muzikálové, filmové a džezové skladby, na ktorých sa aranžérsky podieľajú členovia orchestra – E. Šarközi, E. Hasala, Z.Grunza. Novinkou je celovečerný program so Symfonickým orchestrom a pripravuje sa netradičný projekt s najlepšími slovenskými DJmi. Orchester koncertoval takmer po celom svete a spolupracuje s mnohými poprednými symfonickými orchestrami, dirigentmi, spevákmi a inštrumentalistami rozličných hudobných žánrov – Gipsy Kings, Bettina Castaňo & Flamenco group, Paul Gulda & Viedenské sláčikové kvarteto, Cyperský symfonický orchester – Nicosia, Filharmónia B. Martinu – Zlín, Moravská Filharmónia – Olomouc, Štátna Filharmónia – Košice, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu – Bratislava, A. Podařil, P. Breiner, K. Kevický, L. Bílá, P. Dvorský, D. Hůlka, I. Csáková, S. Sklovská, P. Habera, K. Hasprová,…


Campana Batucada

Campana Batucada je bubenícky orchester a vôbec prvá slovenská kapela, ktorá interpretuje brazílske rytmy. Nejedná sa však o originálne podanie, ale o mix hudby s modernými štýlmi a groovom. Repertoár kapely je preto na území Slovenska výnimočný. Campana Batucada pochádza z Nitry. Zakladateľom a lídrom skupiny je Igor Holka. Je zložená z dvadsiatich členov, ktorí podľa druhu podujatia vystupujú, avšak nie vždy všetci. Dobrá nálada a pohyb, ako sami uvádzajú členovia kapely, sprevádza jedinečný slovenský bubenícky orchester, ktorý okrem iných brazílskych štýlov prezentuje Sambu, Batucadu, Maracatu či Afro Sambu. Táto efektná 5 až 20 členná formácia Vám ponúka bubenícku show v rôznych sprievodoch, karnevaloch, či na pódiách spoločenských podujatí.


Zlokot

Zlokot tvoria štyria známi muzikanti. Spolu fungujú len rok, ale už stihli slušne rozčeriť domácu scénu. Za krátky čas stihol Zlokot odohrať niekoľko koncertov, získať cenu pre nováčika roka na cenách Rádia_FM, nahrať debutový album a v týchto dňoch začína spoločné turné s raperom Vecom.


Vec

Branislav Kováč, známy najmä pod umeleckým menom Vec je slovenský rapper, DJ, hudobný producent a moderátor. Často je označovaný ako veterán alebo ako legenda slovenského hip-hopu. Spolu s Midim tvorili skupinu Trosky. Narodil sa v Zlatých Moravciach, no neskôr sa presťahoval do Bratislavy. Jeho album Dobré ráno sa v rebríčku 100 najlepších slovenských albumov podľa denníka Nový Čas umiestnil na 60. mieste.


Konflikt

Jednu z najznámejších súčasných punkových skupín v strednej Európe založili v apríli 1990 pod názvom „Azyl“. Piesne, ako „Takí sme“, „No army“, „Stroje“ atď. boli napísané v tomto období a prvý krát sa objavili na demokazete AZYL – Punk Invasion v januári 1992 a neskôr v roku 1994 na demokazete Konflikt A – LIVE 1992–1994. Známejšia začala byť až v 1992, keď bola premenovaná na „Konflikt A“. Ich meno sa dostalo do povedomia po vydaní prvého albumu „Takí sme“. Do roku 1997 sa zostava viackrát menila. V roku 1998 skupina vynechala zo svojho názvu „A“-čko, a tak zostali pri názve „Konflikt“. Konflikt vystupoval v takých veľkomestách v Európe, kde ešte pred nimi žiadna slovenská punková kapela nehrala. Dnes sú najviac koncertujúcou punkovou skupinou na Slovensku. Čo sa týka ich muziky, hrajú svojský tvrdý punk-rock s mnohými prvkami iných štýlov (metal, HC, folk, Ska,…). Ich skladby sa objavili na viacerých výberovkach po celom svete. Za 22 rokov skupina odohrala vyše 1200 koncertov po Európe na jednom pódiu s takými zvučnými menami ako napr: Slayer, Sex Pistols, Soulfly, Die Toten Hosen, Misfits, Toy Dolls, Cavalera Conspiracy, Nazareth, Alice in Chains, UK Subs, G.B.H., Craddle of Filth, Limp Bizkit, Ska-P,Offspring, The Exploited, Napalm Death…


Smola a hrušky

Kapela Smola a hruška vznikla na jar v roku 1997 v Spišskej Novej Vsi. Zakladajúcu zostavu tvorili: Spoko Kramár – spev, gitara, Ubo Gott – basa, Števo Ondáš – bicie, Eva Kacejová – saxofón, Laco Petrek – gitara, spev. Názov skupiny je inšpirovaný príslovím „Nachytaný na hruškách“. Členovia skupiny sú ovplyvnení punkom, reggae, alternatívou a ska. Obľúbené skupiny The Clash, The Cure, Ramones, Bob Marley, Depeche Mode, Smashing Pumpkins a U2. Prvé demo s názvom Plexisklo s prvými pozitívnymi ohlasmi a recenziami vydali v roku 1998. V roku 2004 získali 2.miesto vo finále vyhľadávacej súťaže Jim Beam Music. O rok neskôr vystupovali na najväčšom poľskom reggae-ska festivale Winter Reggae. V roku 2007 videoklip nového singlu Tanga získal 3 európske ceny na festivaloch animovaných filmov v Taliansku, Portugalsku a Nemecku. V lete 2011 zaznamenali fenomenálny úspech pesničky a videoklipu Fajčiť treba, v ktorom hosťuje charizmatický DNA. Vydali nový album Palec hore s pilotným singlom Honey Honey, v ktorom hosťuje Zdenka Predná.


Horkýže Slíže

Horkýže Slíže je obľúbená slovenská hudobná skupina, ktorá vznikla v roku 1992 v Nitre. Skupina hrá rockovú hudbu. Jej štýl sa postupne s vydávaním albumov menil, od tvrdého rocku s humornými textami, neskôr na soft rock s nemenej vtipnými skladbami, a dá sa všeobecne klasifikovať ako satirický rock. Skupina Horkýže Slíže získala dvakrát platinovú platňu. Súčasní členovia: Peter Hrivňák (Kuko)- spev, basová gitara, Marián Sabo (Sabotér) – gitara, Juraj Štefánik (Štefko) – gitara, Marek Viršík (Vandel) – bicie. Pódium na Staromestských slávnostiach bude patriť kapele Horkýže Slíže vo štvrtok 28. mája 2009 o 20.00 h.


Desmod

Skupina Desmod sa sformovala v roku 1996. Pôvodnú zostavu založili „metalisti“, ktorí sa mali pôvodne volať Kajman, ale keď listovali v knihe o zvieratách a našli Desmod, čo predstavuje krvilačného netopiera, bolo rozhodnuté: „budeme z ľudí cicať krv“ K nim sa pridáva Kuly /spev/ a Jano Škorec /bicie/. Po ich príchode nastali veľké zmeny. Základná zostava sa úplne rozpadá a nahrádzajú ich iní muzikanti – Rišo Synčák /gitara/, ktorý prichádza zo skupiny Corgoň, Dušan Minka /basgitara/, ktorý hral v nezáväznej kapele bez mena a Rišo Nagy /gitara/. Tak ako sa menili členovia, menil sa aj hudobný štýl kapely. Prechádzajli z tvrdého heavy metalu cez, crossover, punk až k dnešnému gitarovému rocku. Ich prvé skladby sú písané v angličtine, slovenčina im veľmi nesedí. Vydavateľstvo však od nich žiadalo slovenské texty, a preto sa začala práca na nových skladbách a textoch. Prvé demo vydali v roku 1997. Začiatkom mája 2002 sa Desmod dostáva do povedomia aj českých poslucháčov a to albumom Mám chuť. O rok neskôr kapela zaznamenáva veľký úspech s pesničkou Hemoroidy (z albumu Derylov svet). Skupina Desmod vyráža na slovenské turné, vystupuje na najväčších festivaloch a pripravuje sa na vydanie nového albumu v roku 2004. V štúdiu vzniká duet so Zuzkou Smatanovou Pár dní (z albumu Skupinová terapia), ktorý prevalcuje slovenský éter a získa „Aurela“ a „Zlatého slávika“. Rok 2006, album Uhol pohľadu s pilotným singlom V dolinách a opäť úspech. A vo vydávaní nových albumov, natáčaní videoklipov, hraní koncertov, benefičných vystúpeniach pokračujú úspešne ďalej…


MŠ Zástranie

Materská škola Zástranie sa nachádza v peknej horskej oblasti 9 km od mesta Žilina, je známa aj pod názvom „Deti z lesnej krajiny“. Navštevujú ju deti z obce aj z blízkeho okolia práve kvôli prostrediu, v ktorom sa nachádza. MŠ Zástranie je predprimárnym zariadením s celodennou starostlivosťou vo veku od 2 do 6 rokov. Je dvojtriedna s maximálnym počtom detí 47. Súčasťou materskej školy je priestranná záhrada s dostatkom zelene vybavená detským ihriskom, pieskoviskom, eko-preliezkami a dopravným ihriskom, čím umožňuje dostatočné rozvíjanie pohybových aktivít detí. Materská škola organizuje počas celého školského roka rôzne podujatia, kurzy, aktivity a výlety pre deti.


MŠ Trnové

Materská škola Trnové sa nachádza v mestskej lokalite Trnové blízko mestskej komunikácie. Deti sú rozdelené podľa veku do 3 tried: Mravčekovia (2,5 ročné deti, 3 – 4 ročné deti), Slniečka (zmiešaná skupina, 3 – 4 ročné deti, 4 – 5 ročné deti) a Lienky (5 – 6 ročné deti). Pre svoje deti organizuje rôzne krúžky, edukačné aktivity, deti v prírode a zábavné podujatia pre deti a rodičov, a umožňuje deťom materskej školy navštevovať otvorené hodiny v škole a oboznámiť sa tak s prostredím i s učiteľmi.


Detský aerobik Sunnies

Detský aerobik a malé roztlieskavačky Sunnies prijíma medzi svojich členov všetky deti od 6 rokov, na ktoré čakajú super tréningy so strapcami, vystúpenia v pekných kostýmoch, gymnastika, cvičenie na fitloptách, aerobik a všeličo iné. Deti sa už teraz môžu prihlásiť na nový šk. rok /0908252052/. Tréningy sú 1× do týždňa vo štvrtok v CVČ Spektrum Zvolenská na Vlčincoch a to každý štvrtok o 16,00 h. Teší sa na vás trénerka Katka Hanusová.


Tanečná skupina Argonnath

Moderný tanec pre deti a mládež. Argonnath tvoria štyri skupiny podľa veku detí: Argonnath IV. od 6–8 rokov, Argonnath III. od 8–10 rokov, Argonnath II. od 11–13 rokov, Argonnath I. od 14–18 rokov. Tréningy majú 1×, resp. 2× do týždňa v CVČ na Vlčincoch. Skupiny sa zúčastňujú pravidelne na súťažiach i vystúpeniach. Vedúcou tanečných skupín je Bc. Andrea Gálošová.


Tanečná skupina Charliens

Moderný tanec, disko, show dance pre deti od 5 do 13 rokov. Skupina sa stretáva 1× do týždňa v CVČ na Vlčincoch. Deti chodia na vystúpenia i tanečné súťaže.


DFS Cipovička

Detský folklórny súbor Cipovička vznikol v roku 1997 v Centre voľného času Spektrum na Vlčincoch v Žiline. Začínal pracovať pod vedením Andrejky Šoškovej, neskôr sa pridala Janka Veselá, bývalá tanečnica folklórneho súboru Slovenár. Detí pribúdalo a súbor bol rozdelený do dvoch skupín, Cipovička A od šiestich rokov a Cipovička B od štyroch do šiestich rokov. Súbor má za sebou veľmi veľa vystúpení na Slovensku aj v zahraničí. Pravidelne sa zúčastňuje regionálnych prehliadok a poriada výchovné koncerty na základných a materských školách v Žiline a jej okolí. V repertoári súboru sú tance, piesne, detské hry a riekanky z regiónov Stredného a Východného Slovenska.


DFS Lieska

Detský folklórny súbor Lieska vznikol v roku 1975 a pracuje v Centre voľného času Spektrum v Žiline. Tvorivé námety čerpá umelecké vedenie súboru najmä zo svojho okolia, pokračuje v propagovaní ľudových tradícií, uchováva ľudové tance, piesne a zvyky najmä z oblasti Čičmian, Fačkova, Dlhého Pola, Terchovej ale aj z ďalšieho okolia Žiliny. Súbor má v súčasnej dobe dve tanečné zložky a ľudovú hudbu. Od svojho vzniku získala Lieska viacero významných ocenení a pravidelne sa zúčastňuje rôznych folklórnych festivalov a podujatí konaných v Slovenskej republike, ako aj medzinárodných festivalov v zahraničí ako napr. v Poľsku, v Maďarsku, v Chorvátsku, v Čechách a na Morave.


Folklórny súbor Rozsutec

Folklórny súbor Rozsutec, ktorý vznikol v roku 1965, sa už dávnejšie zaradil medzi najvýraznejších interpretov slovenského folklóru. Svedčí o tom nielen pravidelná účasť na významných domácich i medzinárodných festivaloch, ale aj viaceré prestížne vyznamenania a ocenenia. Takmer 60-členný kolektív mladých ľudí pracuje v súčasnosti pod taktovkou umeleckého šéfa Tibora Mahúta a programovo-produkčného vedúceho Štefana Muchu. Zriaďovateľom súboru je mesto Žilina, prevádzkovateľom Mestské divadlo Žilina.

V bohatom repertoári súboru sú zastúpené prakticky všetky významnejšie folklórne regióny Slovenska – Kysuce, Orava, Liptov, Horehronie, Myjava, Zemplín. Hudobno-tanečná a spevácka interpretácia ľudových tradícií uvedených regiónov je založená na dôkladnej znalosti miestneho zvykoslovia, ktoré je spracované citlivo a so zmyslom pre pôsobivé estetické umocnenie výsledného tvaru. So súborom je od jeho založenia neodmysliteľne spojená originálna terchovská muzika, spev a tanec. V tomto ohľade prispel Rozsutec výraznou mierou k rozvoju svojráznej hudobnej tradície Jánošíkovho kraja. Aj zásluhou jeho dlhoročnej tvorivej činnosti si terchovská (nebeská) muzika udržala podobu jednej z najarchaickejších ľudových hudieb na Slovensku.

Súbor je pomenovaný podľa najkrajšieho vrchu pohoria Malá Fatra. Spoločne ich spája nielen názov, ale aj vytrvalý záujem ľudí a sila autentického zážitku.

Vedenie súboru

Zriaďovateľ: Mesto Žilina
Prevádzkovateľ: Mestské divadlo Žilina
Programovo-produkčný vedúci: Štefan Mucha
Umelecký vedúci: Tibor Mahút
Taneční pedagógovia: Peter Brxa
Vedúca speváckej skupiny: Mária Martáková-Hrebeňárová
Vedúci Terchovskej muziky: Ján Rybár
Vedúci cimbalovej muziky: Ján Rybár


Štátny komorný orcherster Žilina

ŠTÁTNY KOMORNÝ ORCHESTER ŽILINA vznikol v roku 1974 ako jediný orchester „mozartovského typu“ na Slovensku. Odvtedy si získal významné postavenie nielen na Slovensku a v Čechách, ale v krátkom čase sa mu podarilo dosiahnuť vynikajúce renomé aj v zahraničí. Orchester má 34 členov, prevažne absolventov hudobných akadémií v Bratislave, Prahe, Brne a Konzervatória v Žiline. Kvalita hráčov, skúsenosti i majstrovstvo prvého šéfdirigenta Eduarda Fischera (1930–1993) umožnili rýchly umelecký rast orchestra. Jeho ďalšími šéfdirigentmi boli Jan Valta, Leoš Svárovský a Oliver Dohnányi. Čestným šéfdirigentom ŠKO Žilina je od roku 1996 japonský dirigent Tsugio Maeda, post šéfdirigenta opäť prijal v marci 2011 Oliver Dohnányi. Roku 1977 získal orchester medzinárodné uznanie, keď sa stal festivalovým orchestrom Salzburger Festspiele. uskutočnil už vyše 2700 koncertov takmer vo všetkých štátoch Európy, v Tunise, Turecku, Arménsku, štyrikrát v Japonsku, dvakrát v USA, dvakrát v Kanade a ako prvý slovenský orchester na juhoamerickom kontinente v Brazílii.


Azúcar Cubana

Azúcar Cubana je skupina malého formátu „s veľkým zvukom“ pozostávajúceho z piatich hudobníkov. Azúcar Cubana kombinuje excelentným spôsobom tradičnú kubánsku hudbu s výsostne súčasnými aranžmánmi a prezentuje vo svojom repertoári rôznosť štýlov karibskej oblasti ako salsa, son, merengue, cumbia, bolero, cha cha cha. Od svojho vzniku zaznamenala skupina veľký úspech a predstavuje sa publiku na rôznych festivalových, klubových pódiách a mnohých veľkých spoločenských podujatiach nielen na Slovensku, ale aj v Čechách a predstavila sa aj vo Viedni. Na konci roku 2007 Azúcar Cubana vydala svoj prvý album s názvom Como la primera vez. V roku 2011 došlo v kapele k personálnym zmenám a na poste klaviristu vystriedal Yoannu slovenský talentovaný klavirista Roland Kanik a dychovú sekciu posilnil uznávaný slovenský trombonista Martin Haas. Kapela po krátkej pauze opäť valcuje pódiá a svoje publikum prekvapuje nielen novými tvárami, či zmeneným zvukom ale aj mierne vynovenými aranžmánmi.


Adriena Bartošová

Adriena Bartošová patrí k najrešpekto­vanejším speváckym a skladateľským osobnostiam slovenskej hudobnej scény. Hudbe sa venuje od detstva, študovala 10 rokov klavír, spev, súkromne harmóniu a základy kompozície. Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú (Fakultu riadenia 2004) a v roku 2006 absolvovala doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave. Od roku 1981 spolupracovala s významnými osobnosťami a telesami na našej hudobnej scéne. Koncertovala s významnými hudobníkmi. S Jurajom Burianom založili skupinu SCAT a doteraz koncertujú. V roku 1987, po účinkovaní na Bratislavských džezových dňoch, sa stali objavom roka. Nasledovali úspešné vystúpenia na džezových festivaloch v Žiline, v Poľsku, v Prahe (1988). Pravidelne účinkovala v programe Milana Lasicu a Júliusa Satinského s názvom To je ono v Štúdiu S, hosťovala tiež v hre Showmen v SND, na Malej scéne (1990) a v Ceste na horu Morgan na Novej Scéne. V roku 1991 vyšiel Adriene Bartošovej prvý autorský CD – album Harmony of Rain (Dážď) a speváčka bola následne v roku 1992 nominovaná na speváčku roku a jej debut na album roku. V roku 1994 získala Adriena Bartošová Cenu Ladislava Martoníka, ktorú udeľuje Slovenský hudobný fond za tvorbu a interpretáciu v oblasti slovenského džezu. Adriena reprezentovala Slovensko na rôznych kultúrnych podujatiach v Kanade, v Nemecku, na medzinárodných výstavách v Belgicku, na koncertoch vo Francúzsku a Taliansku. Dnes vystupuje doma i v zahraničí, pravidelne spieva na rôznych benefičných koncertoch, vernisážach, samostatných koncertoch, i ako hosť v rôznych umeleckých programoch. Počas svojej dlhoročnej koncertnej praxe i naďalej na sebe pracuje, konzultuje s významnými speváckymi osobnosťami a pedagógmi.


David Kollár & Gergo Borlai

Dávid Kollár v roku 2004 ukončil hudobnú školu v Prešove. V roku 2005 založil hudobnú skupinu David Kollar Band, v roku 2009 založil spolu s dvomi výbornými hudobníkmi z Maďarska David Kollar Project, spoluzakladateľmi projektu boli Adam Marko – bicie a Gergely Baranyi -basa. V januári Dávid Kollár nahral sólový album s názvom Film soundtracks and Ideas. V októbri 2011 Kollár vytvoril nové trio Kollar, Borlai, Baranyi. V roku 2012 sa stal členom tanečného a hudobného projektu ARTRANCE a začal spolupracovať s gitaristom Eivindom Aarsetom.

Georgo Borlai začal hrať na bicie vo veku 3 rokov, keď mal 6 rokov, bol prijatý na hudobnú školu. Celé detstvo zasvätil hudbe, vo veku 12 rokov sa rozhodol stať samoukom. Jeho hudobný štýl je ovplyvnený predovšetkým týmito hudobníkmi: Billy Cobham, Vinnie Colaiuta, Dennis Chambers a Terry Bozzio. Doteraz môžete jeho umenie počuť na viac ako 150 albumoch rôznych hudobných žánrov. Na mnohých albumoch sa podieľal ako producent. Zahral si na koncertoch s takými hviezdami ako sú napríklad Gary Willis, Scott Kinsey, Scott Henderson, Matthew Garrison, Scott Kinsey Group, Tim Lefebvre, Steve Tavaglione, Walt Fowler, Bob Mintzer, Hiram Bullock, L. Shankar, Vernon Reid, Iain Ballamy, Al DiMeola, Nguyen Lee, Hadrien Feraud. Má 3 sólové albumy: „17” (BMG, 1998), Sausage (Tom Tom Records,2004), M.M.M. (Author's Edi­tion, 2010)


PARA

Para je slovenská pop rocková hudobná skupina, ktorá vznikla v roku 2005. Začínali s krabicovým punkom, ale keď zohnali skutočné bicie bol to punk…. Prvý koncert sa odohral mesiac po ich založení s legendou bratislavského bigbeatu, kapelou Fajront (to bol zároveň aj posledný koncert tejto kapely). Zostava skupiny: Matúš Vallo – manager, basa, Johnny – gitara, looping, pilka, Tomáš Šedivý (Lasky) – spev, šofér, Daniel Buzinkay (Danko) – bicie, vocal, Oliver Sadovský – perkusie, groovebox, Juraj Marikovič (Medveď) – gitara, vocal. Diskografia: Veci začnú fungovať, 1234, Brutálna zostava, Live At Babylon, Para , Povstanie, Menšina.


NASIBIR

Kapelka vznikla v roku 2007 v mestečku Rajec. Zakladajúci členovia kapely boli: Ezop, Bu-umba, Kapsa. Asi po dvoch mesiacoch sa k tejto mini zostave pripojil Ponder, ktorý po čase zo zostavy odchádza. Na jeho miesto prišiel mister Bacil, ktorý priniesol „nový vietor do plachiet“. Kapela cítila potrebu rozširovať svoje obzory v kompozícii hudby a jej pompéznosti. A tu prichádza posila vo forme druhej gitary Funky. Už od začiatku mala formácia jasno v tom čo chce hrať, pretože v minulosti jej jednotliví členovia pôsobili vo viacerých štýlovo odlišných kapelách, rozhodli sa, že spolu začnú jammovať v „socke“. Prvé jammy sa niesli v duchu bum-bác, ale nakoniec zistili, že im viac vyhovuje bác-bum. Na základe týchto skúseností a dobrej konštalácie hviezd vznikla kapela s nezameniteľnou tvárou a zvukom, ani sami členovia nevedia kam priradiť svoju muziku, ale to nie je podstatné. Treba si to vypočuť, každý si nájde svoje.


Šleha

Rocková skupina Šleha vznikla na jar roku 2012. Basový gitarista Vlado Kubala spolu s bubeníkom Petrom Mydlom prizvali do kapely gitaristov Ľubomíra Mazáka, Lukáša Pialu a speváka Juraja Jančeka. Kapela si razí cestu na Slovenskej aj Českej hudobnej scéne koncertovaním na rôznych festivaloch a rádiovými hitparádami. Prvé skladby „Pravda občas bolí“ a „Je mi ľúto“ nahrali v slovenskom štúdiu BABYLON pod producentským dohľadom hudobného majstra Juraja Kupca. Šleha presadzuje názor, že na svoj jazyk má byť človek hrdý a preto sú všetky texty slovenské. 6. decembra sa konala premiéra debutového videoklipu k pesničke „Je mi ľúto“. Vláčnejšie tempo a hlboký text chytil za srdce fanúšikov rôznych generácií. V súčasnosti sa skupina venuje nahrávaniu prvého albumu, ktorý bude vydaný v lete roku 2013.


OFF

Kapela vznikla v máji 2012. O tejto zostave sa premýšľalo už dávno, ale k prvému kroku – jammovaniu došlo až v máji toho roku. Pracovný názov kapely bol RELAX. Asi najvystihujúcejší pre pohodu a náladu na spoločných skúškach. „Veríme však, že aj názov OFF bude dokonale výstižný a zapamätateľný pre to, čo chceme s hudbou robiť – teda, zabávať (sa)…“ Zakladajúci členovia kapely sú Jaro a Pažo, spolupracujúci na výchovno-motivačných projektoch pre študentov, pričom každý z členov sa môže pochváliť pestrou hudobnou históriou a aktivitami. Jaro – spevák skupiny Arzén, muzikálový spevák – Jánošík, Hamlet, Aralambi (Cigáni idú do neba). Pažo – skupina Impertinentný, HT, AYA, Tomáš Bezdeda Band. Truba – The Dead Horses (SK), HT (SK), Banana (CZ), Buty (CZ), Sea Of Black (USA), Death And Taxes (USA), David Koller (CZ), Duda Did It( USA), Seven Ate (SK). Matt – Amphibios, Pink Horse Trio.


POLEMIC

POLEMIC je jednou z najpopulárnejších koncertných kapiel a stálica slovenskej hudobnej scény. Kapela v roku 2008 oslávila 20 rokov existencie a ukončila svoju spoluprácu s vydavateľstvom Sony BMG Music Entertainment po tom, čo vyšiel ich aktuálny album Best of 1988–2008. Skupina so Sony BMG spolupracovala od roku 2005, kedy vyšiel album Nenudin, nasledovalo CD Live (2007), DVD Live (2007) a aktuálny kompilačný album. Kapela sa momentálne venuje koncertovaniu a napriek tomu, že v niektorých slovenských rádiách sa objavil jej nový singel Horúce časy, vydať nové CD sa tento rok nechystajú. „Ak vydáme album, tak to bude možno niekedy na jar budúceho roka, ešte uvidíme,“ uviedol Bejzo. „Zatiaľ sme veľmi spokojní s našou aktuálnou výberovkou,“ uzavrel. Bratislava, 27. apríla (WEBNOVINY) Polemic poteší účastníkov Staromestských slávností na Hlinkovom námestí 28. mája 2009 o 18.30 h.


Zuzana Smatanová

„25.4.2013 to bolo presne desať rokov, čo som sa objavila na hudobnej scéne a s mojou kapelou sme to spolu vydržali až dodnes. Je to pre mňa výnimočná vec, pretože je toľko interpretov, ktorí za svoju kariéru vystriedali x členov svojej kapely a my sme zostali stále spolu aj napriek rôznym obdobiam, ktoré boli pre nás veľkými skúškami.“ V roku 2003 sa zúčastnila autorskej súťaže Coca-Cola Popstar v Bratislave a nahrala svoj debutový album Entirely good. O dva roky neskôr nahrala druhý album Svet mi stúpil na nohu. Od roku 2003 sa neustále venuje hudbe. V roku 2007 absolvovala svoje prvé turné „Nokia Music Tour“ v rámci Slovenska. V tom istom roku vydala album s výlučne slovenskými textami Tabletky odvahy. V roku 2005 získala svojho prvého Zlatého slávika v kategórii „speváčka roka“, a potom päťkrát nepretržite od roku 2006 do roku 2010.


Hana Zagorová

Hana Zagorová je česká speváčka, textárka, herečka a moderátorka, ktorá sa narodila v roku 1946. Svoju umeleckú kariéru začala v 60. rokoch v Ostrave. V dôsledku jej osobitného podania piesní sa o nej začalo hovoriť ako o speváčke beatových šansónov. V Brne vyštudovala JAMU – odbor herectvo. V rokoch 1972–1974 účinkovala v Semafore. V 70. a 80. rokoch patrila k najpopulárnejším československým speváčkam. Dvakrát vyhrala anketu Moravský brabec (1969, 1970) a 9× zvíťazila v ankete Zlatý slávik (1977–1985), čo je medzi ženami rekord, ktorý zatiaľ nebol prekonaný. Je nositeľkou celej rady zahraničných ocenení (Belgicko, Juhoslávia, Nemecko, Poľsko). 30 rokov spolupracovala s Karlom Vágnerom. Naspievala 784 piesní, natočila 99 singlov, 38 samostatných dlhohrajúcich dosiek a CD a zároveň spolupracovala na viac ako 150 ďalších. Je autorkou 85 piesňových textov, ktoré si do svojho repertoáru vybrali napr. Karel Gott, E. Pilarová, H. Vondráčková, S. Hložek, P. Rezek a ďalší. Medzi najvýraznejšie ocenenia patrí zlatá doska Supraphonu za 1 milión predaných dlhohrajúcich dosiek (1983), zlaté dosky Multisonicu za CD „ Maluj zase obrázky“ (1998), CD „Ave“ (1999) a CD „Hanka“ (2001), dvojplatinová a zlatá doska Multisonicu za 55 tisíc predaných ks albumov „ Maluj zase obrázky“ (2002), zlatá a platinová doska Sony Music/Bonton za CD výber „Najväčšie hity“ (2003).


IMT Smile

Názov kapely je zložený z iniciálok Táslerovcov. Neskôr sa k nim pridal Mirov spolužiak z konzervatória, Peter Bič (gitara). Po niekoľkých koncertoch a nahratých skladbách sa skupina rozpadla. Svoje prvé demo nahrali Ivan s Mirom v roku 1993. Boli to nahrávky zhudobnených humorných textov Ľubomíra Feldeka. Na nahrávaní s Táslerovcami spolupracoval bubeník Martin Migaš. Niekoľko mesiacov nato sa Miro Tásler s Petrom Bičom znovu pokúsili o nahrávky dvoch Ivanom naspievaných skladieb. V roku 1998 zo skupiny odchádza Katka Knechtová a Martin Migaš a vzniká tak nová prešovská formácia s názvom Peha. Bubeníkom skupiny sa stal Martin Valihora (hrával s Richardom Müllerom, či Jankom Ledeckým) a IMT Smile vydáva 26. októbra svoj ďalší album s názvom Valec, ktorý predchádza úspešný singel „Ľudia nie sú zlí“. V januári sa do slovenských hitparád a rádií dostal jeden z najznámejších hitov pochádzajúci z tohto albumu s titulom „Veselá pesnička“. V roku 1999 skupina IMT Smile absolvovala unplugged turné, zbiera hudobné ocenenia, vydáva reedíciu albumu Valec s názvom Valec Extra s nasledujúcim koncertným turné Valec tour '99. V roku 2000 kapele IMT Smile vyšiel album Nech sa páči, skupina absolvovala ďalšie dva turné Nech sa páči a Gambrinus tour 2000, v nasledujúcom roku spolupracuje na albume 01 s Richardom Müllerom a vydáva sa s ním na koncertné turné.


Omnia

Fakultný miešaný spevácky zbor OMNIA vznikol v roku 2003 transformáciou dievčenského speváckeho zboru, rozšírením a upevnením sekcie mužských hlasov. Dňa 8.3.2004 bol Akademickým senátom Fakulty prírodných vied schválený štatút fakultného miešaného speváckeho zboru OMNIA. Počas svojho pôsobenia sa zbor zúčastnil na mnohých medzinárodných súťažiach a festivaloch, kde veľmi úspešne reprezentoval Žilinskú univerzitu. Okrem súťažných aktivít, zbor zaznamenal množstvo koncertných vystúpení a pravidelne účinkuje na podujatiach organizovaných Katedrou hudby Fakulty prírodných vied a na podujatiach organizovaných Žilinskou univerzitou v Žiline (Vianočné koncerty, Univerzitné koncerty, Besiedky od študentov pre študentov a pod.). Zbor sa spolu s Konzervatóriom v Žiline, Katolíckou univerzitou v Ružomberku a Domom umenia Fatra podieľal na organizácii koncertu na počesť vstupu Slovenska do EÚ. Dirigentkou zboru je od jeho založenia Mgr. art. Mgr. Monika Bažíková, ArtD..


Ekumenické modlitby

Náboženstvo od pradávna súvisí s človekom, preto tam, kde žijú ľudia, nachádzame aj rôzne náboženstvá. Dejiny Žiliny nie sú výnimkou. Cyrilometodská misia v sebe spájala kresťanstvo Ríma a Byzancie. Európske reformačné prúdy Nemecka (Luther), Švajčiarska (Kalvín) a Čiech (Komenský) tiež výrazne ovplyvnili duchovný život historickej Žiliny pozitívnymi dôrazmi a židovstvo bolo do druhej svetovej vojny výrazným zdrojom kultúrneho a architektonického vývoja mesta. EKUZA (skratka EKUmenická ŽilinA) je platformou spolupráce cirkví a náboženských spoločností, ktoré nadväzujú na duchovné historické bohatstvo minulosti. Staromestské slávnosti sú o ľuďoch a pre ľudí, preto EKUZA chce prispieť svojím duchovným posolstvom k pestrému koloritu slávností.


Spevácky zbor Máj

Zbor bol založený 23.1.1984 v Žiline s 25 členmi s podmienkou, aby jeho činnosť nesmerovala k cirkevným záujmom. Vystupoval na rôznych kultúrnych podujatiach, pri slávnostných akciách mesta, na občianskych koncertoch, oslavách či zhromaždeniach. Zúčastňoval sa aj súťaží s domácim i zahraničným zastúpením. V polovici roku 2007 bol status zboru zmenený na Občianske združenie a upravený pôvodný názov (Miešaný zbor Máj). V súčasnej dobe má zbor naštudovaný široký výber hudobných diel od rôznych klasických a iných skladateľov pre každú spoločenskú udalosť a to nielen diela ľudové, hymnické a klasické svetské, ale hlavne mnohé sakrálne. Pôvodná podmienka pri zakladaní zboru už dávno neplatí a zbor vystupuje prevažne pri cirkevných (nielen rímsko-katolíckych) príležitostiach.


Goodbye Lenin

Indie / Rock / Alternative z mesta Púchov. Členovia kapely: Ivan Majsky – Vox, Synth Ivan Dorcik – Guitar Richard Hrnko – Guitar, Vox Marian Zbin – Bass Marcel Simar – Drums. Hudobný vplyv: Arctic Monkeys, Foo Fighters, Kings Of Leon, The Kooks, The Beatles, Pearl Jam, White Stripes, The Raconteurs.


Amphibios

Kapela AMPHIBIOS vznikla v roku 2004 a od tohto momentu sa zaoberá elektronickými štýlmi ako drum’n’bass, house, trance, chillout, trip hop… V tvorbe sa striedajú tanečné motívy s pomalými rytmami, obohatené aj o etno prvky. Kapela má za sebou množstvo skúseností, nakoľko sa hudobníci objavujú aj v mnohých iných projektoch. Amphibios ako taký, má na konte tri CD s názvom LEGEND OF THREE SOULS 2005, ktorý obsahuje 9 songov s klipom, new CD SECRETS 2008 a DISTORTED REALITY 2009.


Homo Sapiens

Homo Sapiens je z väčšej časti martinská kapela, ktorá s malými, alebo aj s väčšími obmenami, sústreďuje v sebe partičku bláznov, idúcich rôznymi spôsobmi a cestami, na jednej vlnovej dĺžke a to už od roku Pána 1998, kedy to celé vypuklo. „Dnes si už pomaly píšeme druhý “krížik na chrbát”, dúfajúc, že ho dopíšeme dokonca. Hráme to, čo máme radi, čiže funky a samozrejme jazz, cez dobrý pop, r´n´b, soul a disco, až po rockové pecky a je nám jedno, či je to staršieho, alebo mladšieho dátumu, len nech je to predovšetkým dobré. Sme veľké rozmaznané deti, ktoré sa tešia iba z lahôdok, samozrejme hudobných…ale keď už si na nejakej delikatese pochutnávame, veľmi si to vážime a predovšetkým nás to neopísateľne teší a radosť je aj presne to, čo je od nás dúfame nákazlivé. Snažíme sa túto “nákazu” šíriť či už v kluboch, alebo na veľkých pódiach doma, či v zahraničí.“


Medial Banana

Medial Banana sa ako formácia profiluje už niekoľko rokov. Celé to začalo v roku 2009 partiou mladých ľudí z rôznych hudobných sfér, ktorí sa zjednotili a stotožnili s hudobným štýlom, na Slovensku nie veľmi rozšíreným. Najsilnejšími zjednocujúcimi faktormi boli pohoda, slnko, tolerancia, chilli, láska k prírode a svojmu okoliu, ako aj potreba otvorene prezentovať vlastné názory, nespokojnosť a postoje k jednotlivým životným situáciám, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Preto sa základným pilierom hudobnej tvorby stal jamajský štýl hudby, reggae, ktoré spájalo všetky ich vášne a presvedčenia, okorenený zmesou iných hudobných štýlov, ako napríklad dancehall, hip-hop, jazz a funk. Toto na Slovensku ojedinelé teleso je známe svojimi živými vystúpeniami plnými energie a toho správneho “vybu”. Kapelka funguje v zostave: Poky (spev), Erik (spev, gitara), Boris (bubny), Peťo (gitara), Maťo (basgitara) a Lukáš (kláves). Keď sa v rámci svojho repertoáru rozhodli urobiť reggae pesničku, prizvali si na spoluprácu Pokymana, ktorý sa ním zaoberal už nejaký ten piatok. Z tejto pre všetkých veľmi povznášajúcej a zábavnej spolupráce, z ktorej vznikol track Rise up (úplne prvý track Medial Banana) sa veľmi rýchlo stala stála formácia s vášňou a chuťou hrať reggae, dancehall a hip-hop. Názov kapely vznikol počas tvorenia tracku Rise up. Znamená niečo ako obyčajný banán, čo symbolizuje, že chalani sa na nič nehrajú, že reggae je na Slovensku celkom exotické. Kedže kapelka je veľmi otvorené živé teleso, jej zloženie sa podobá stromu. Niektoré vetvy odpadli a iné ostali.


Karpatské chrbáty

Rockovo alternatívna, recesistická skupina Karpatské chrbáty (KCH), ktorá pochádza zo „stredu sveta“, z Vrbového pri Piešťanoch, pôsobí na slovenskej hudobnej scéne už 30 rokov. Poznávacím znamením KCH sa okrem inštrumentálne prepracovanej rytmiky a bohatých rockových aranžmánov stal „hýkavý“ spev hlavného frontmana skupiny Braňa Jobusa, ktorý v rozsahu niekoľko oktáv spieva svoje bizarne groteskné texty vo vrbovskom nárečí, špeciálnom variante trnavského dialektu. Hudobnú produkciu KCH je veľmi ťažko charakterizovať (od hard rocku, cez jazz-rockové reťazce tónov a polyrytmov až po metal). Ku skupine neodmysliteľne patria bláznivé kostýmy a teatrálna, spontánna komediálna „choreografia“ na koncertoch.


Zbor Žilincov

Zbor Žilincov bol založený dňa 9. októbra 1990, po vernisáži výstavy fotografií „Premeny Žiliny VI“, na ktoré autori cyklu výstav Ing. Miroslav Pfliegel, CSc. a Ing. Gustáv Krušinský pozývali vážených občanov mesta Žilina. Účastníci starší ako 50 rokov za členov „Zboru starších Žilincov“ potom zvolili právnika JUDr. Ernesta Žabkaya, spisovateľa Jána Frátrika a jeho brata Ignáca, akademického maliara Mojmíra Vlkolačka, niekdajšieho riaditeľa Výskumného ústavu textilnej chémie v Žiline Ing. Štefana Massányiho a fotografa Štefana Martona. Súčasne prijali do „Zboru starších Žilincov“ ako mimoriadnych členov (vo veku od 40 do 50 rokov) riaditeľa Štátneho okresného archívu v Žiline prom. hist. Petra Štánskeho, archeológa Považského múzea v Žiline prom. hist. Jozefa Moravčíka, Ing. Gustáva Krušinského, Ing. Miroslava Pfliegla, CSc. a colníka Libora Závodského. Cieľom činnosti Zboru Žilincov je zachovať neopakovateľný GENIUS LOCI SOLNENSIS Žiliny u jeho obyvateľov a vo svete hlavne svojím pôsobením, aby sa zachovala identita mesta a jeho historický charakter. Na počesť žilinských tvorcov a osobností zaslúžilých o kultúrny a civilizačný rozvoj Žiliny sa koná slávnostná akadémia. Prvý raz sa uskutočnila v roku 1996. Program akadémie zahŕňa vyhodnotenie školskej skladateľskej súťaže o cenu Adama Plintoviča. Cena bola založená v roku 1998 Zborom Žilincov a Konzervatóriom v Žiline na počesť Adama Plintoviča, rektora žilinskej akadémie, organistu a hudobného skladateľa. Laudacio a cena Genius Loci Solnensis sa udeľuje žijúcim osobnostiam ako aj „in memoriam“ za celoživotné výsledky činnosti v prospech mesta Žiliny a jej regiónu. Cenu Genius Loci Solnensis založil Zbor Žilincov v roku 1996. Jej udeľovanie v rámci slávnostnej akadémie pokračuje až do dnešných dní a v posledných rokoch sa koná v Žilinskej radnici za účasti primátora.