20 rokov Staromestských slávností

História Staromestských slávností sa začala písať v septembri v roku 1995, kedy sa uskutočnil prvý ročník tohto podujatia pod názvom Žilinské trhy ľudových a umeleckých remesiel. Remeselné trhy a kultúrny program zameraný najmä na prezentáciu folklórnych súborov sa konal na vtedajšom Námestí Ľudovíta Štúra. Hlavnými organizátormi, okrem mesta Žilina, bol Zbor Žilincov, Regionálne osvetové stredisko a Živnostenské spoločenstvo.

Druhý ročník mal názov Žilinské dni vzdelanosti, remesiel a podnikania. Bol zameraný najmä na prezentáciu umeleckých a úžitkových remesiel a organizáciu odborného seminára o vzdelávaní. Konal sa v lete v roku 1996.

Až v roku 1997 dostalo podujatie názov Staromestské slávnosti. Tretí ročník zmenil nielen názov, ale aj priestranstvo a presunul sa s hlavným programom na zrekonštruované Námestie Andreja Hlinku.

Každým ďalším rokom sa podujatie stávalo populárnejším a priťahovalo návštevníkov zo širokého okolia do centra mesta nielen vďaka prezentácii remesiel, ale tiež pre bohatý kultúrny program. Počas dvadsiatich rokov v Žiline vystúpilo množstvo domácich i zahraničných súborov, kapiel a sólistov na dvoch pódiách na Námestí Andreja Hlinku a Mariánskom námestí.

S organizáciou každoročne pomáha množstvo dobrovoľníkov, umeleckých skupín a mestských občianskych združení a organizácií. Určite je potrebné spomenúť najmä Zbor Žilincov, Regionálne osvetové stredisko (neskôr Krajské kultúrne stredisko), Mestské divadlo Žilina či Stanicu Záriečie. Už tradične súbežne so Staromestskými slávnosťami prebiehajú aj sprievodné akcie organizované najmä kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami. Do povedomia verejnosti sa zapísali aktivity, ako je Medzinárodný deň detí, Slávnostná akadémia Zboru Žilincov, súťaž škôl na tému Moje rodné mesto, ekumenické bohoslužby, Žilina v Artfóre a mnohé ďalšie.

Už dlhých sedem rokov k atraktívnosti Staromestských slávností prispieva aj podpora silného regionálneho partnera, spoločnosti KIA MOTORS SLOVAKIA, ktorá podporuje podujatie od roku 2007, teda od začiatku svojho pôsobenia v meste Žilina.