26. – 31.5. Žilina v Artfóre – Artforum Žilina

V týždni, ktorý pre Žilinčanov vrcholí XX.ročníkom obľúbených Staromestských slávností, pripravilo kníhkupectvo Artforum na Mariánskom námestí okrem 20% zľavy na knihy o Žiline aj dva večery s ich tvorcami.


Utorok 27.mája o 17:00 – Lekárne a lekárnici v okrese Žilina pred rokom 1990

Kolektív autorov pod vedením Petra Štanského a Milana Nováka pripravoval takmer dva roky knihu mapujúcu svet farmácie v okrese Žilina. Pátrali v archívoch, rozprávali sa s lekárnikmi či s ich potomkami, zbierali historické zábery. V knihe okrem všeobecných informácií o počiatkoch lekárnictva, vzdelávaní lekárnikov či výrobe liekov nájdete aj osudy jednotlivých prevádzok či známych lekárnikov, viacero vzácnych fotografií ako napríklad pôvodné lekárnické váhy z lekárne U zlatého orla (Ku zlatému orlovi) z najstaršej žilinskej lekárne, ktorá sídlila na Mariánskom námestí a fungovala nepretržite v rokoch 1735–1992. Knihu predstaví jeden z jej autorov, známy žilinský archivár Peter Štanský.


Streda 28.mája o 17:00 – Mária Kaššová – Moje spomienky na Žilinu

Občianske združenie FACTA NON VERBA, Centrum pre dejiny Žiliny a dejiny drotárstva vydalo v rámci svojej pod edície „Spomienky na Žilinu“, ktorá je súčasťou edičného radu MEMORIA NOSTRA, už tretí diel pod názvom Moje spomienky na Žilinu. Ulica Jána Reka a tie ostatné od pani Márie Kaššovej. Autorka je rodená Žilinčanka a pochádzala z jednej z najvýznamnejších drotárskych rodín na Slovensku. Vďaka jej vynikajúcej pamäti sa jej podarilo zostaviť čriepky zo svojej mladosti. V útlej publikácii spomína na svoje detstvo, život s rodičmi, na susedov a známych. Spomienky sa dotýkajú najmä druhej polovice 30. rokov a časti 40. rokov 20. storočia. Podarilo sa jej zachytiť kúzelný svet každodenného života časti obyvateľov Žiliny. Text je autentický, bez zásahov, a preto musia čitatelia prepáčiť i možnú drobnú nepresnosť. Čitateľ však dostáva do rúk unikátny obraz kultúrnych dejín Žiliny v určitom období tak, ako sa natrvalo zapísal do pamäti vtedy ešte dospievajúceho dievčaťa. Knihu predstaví historik Marian Mrva, ktorý je editorom série spomienok starých Žilinčanov.


 

28.5. XIX. Slávnostná akadémia Zboru Žilincov

Zbor Žilincov Vás srdečne pozýva aj v tomto roku na Slávnostnú akadémiu, ktorá sa bude konať 28. 5. 2014 na Radnici v sobášnej sieni o 16.00 hod.

Na jar 1995 predložil Zbor Žilincov na mesto koncepciu a projekt Staromestských slávností spracovaný Ing. Štefanom Massányim a schválený členskou schôdzou Zboru Žilincov v septembri 1994. Prvé a druhé staromestské slávnosti 1995 a 1996 sa konali na Štúrovom námestí a usporiadateľmi boli ZŽ, Regionálne kultúrne stredisko a Živnostenské spoločenstvo Žilina.

Od tretieho ročníka v roku 1997 prevzalo mesto Žilina financovanie a úlohu hlavného usporiadateľa SMS

Hlavným cieľom Zboru Žilincov je zachovať neopakovateľný GENIUS LOCI SOLNENSIS. V roku 1996 vyhlásil ZŽ prestížnu cenu GENIUS LOCI SOLNENSIS a usporiadal prvú Slávnostnú akadémiu kde boli odovzdané prvé tri ocenenia a to J. Vrtílkovi, Mgr. J. Frátrikovi a JUDr. E. Žabkayovi. Zbor Žilincov od tohto roku každoročne poriada slávnostnú akadémiu ako súčasť Staromestských slávností v Žiline. Na tejto akadémii sú odovzdávané prestížne ceny GENIUS LOCI SONENSIS tvorcom a významným osobnostiam Žiliny. Doposiaľ boli udelené ceny žijúcim významným osobnostiam (36) a tiež ocenenia In memoriam, (24).

Od roku 2000 spolu s konzervatóriom v Žiline každoročne vyhlasuje v rámci akadémie aj víťazov študentskej skladateľskej súťaže Adama Plintoviča.


29.5. Čipkované radosti na letné variácie  – vernisáž výstavy

Makovického dom

Výstava prác Klubu paličkovanej čipky Gracia pri KrKS v Žiline v rámci Staromestských slávností. Výstava bude sprístupnená od 30.5. do 26.6. 2014 v Makovického dome v pondelky – piatky od 8.00 – 16.00 h.

Paličkovaná čipka, ktorá má na Slovensku bohatú tradíciu, patrí oddávna k výtvarne pôsobivému prejavu zdobenia ľudového odevu. Svojím vývojom čipka v dnešnej dobe dosiahla široké uplatnenie v každodennom živote vynikajúcou úrovňou. Dôkazom je aj tohoročná výstava prác členiek Klubu paličkovanej čipky Gracia pri Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
Výstava Čipkované radosti – letné variácie 2014, ktorú pripravujeme v rámci Staromestských slávností v Žiline je zaujímavá tým, že poukazuje hlavne na vlastnú tvorbu od samotnej myšlienky, výtvarného návrhu, až po konečné vypracovanie diela. Výstava s tematikou leta bude nainštalovaná v budove Makovického domu v Žiline od 30. mája 2014, otvorená je pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 h. Pozrieť si ju môžete do 26. júna 2014.


29.5. Žilina – Moje mesto – literárno-výtvarno-dejepisná súťaž pre deti

Súťaž v tomto ruku bude mať 19-ty ročník. Je určená pre deti materských škôl, žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl pre vekovú skupinu od 3 rokov do 20 rokov.

Súťaž je členená na výtvarnú sekciu – odborná porota hodnotí výtvarné práce, ktoré sa viažu na Mesto Žilina.

literárnej sekcii hodnotí literárne práce, ktorej ústrednou témou je Mesto Žilina, poézia, próza, ľubovoľné žánre.

historickej sekcii ide o písomné spracovanie vybraného obdobia z histórie mesta, historickej udalosti spojenej s mestom Žilina, historickej stavby v meste, významnej osobnosti z histórie Žiliny.

Vedomostná súťaž Poznaj svoje mesto spočíva v hľadaní historických pamiatok v historickom jadre mesta a písomnom teste o vlastivede a histórií Mesta Žilina.

Výtvarné práce budú nainštalované od 22.mája 2014 vo vestibule MsÚ v Žiline. Slávnostné vyhodnotenie jednotlivých sekcií sa bude konať na Radnici Mesta Žilina 29. mája 2014 o 13,00 hod.


30.5. Šansónový večer Lucie ŠORALOVEJ & La Alma

Mestské divadlo Žilina

Večer emócií a krásnej hudby v podaní Lucie Šoralovej a kapely La Alma. Okrem vlastných skladieb zaznejú aj skladby Hany Hegerovej, Zuzany Navarovej, Michala Horáčka či Jara Filipa. Vďaka aktuálnemu albumu, ocenenému zlatou platňou, na ktorom Lucia Šoralová spolupracovala s textárom Michalom Horáčkom, ju kritika označila za pokračovateľku Hany Hegerovej a budúcnosť českého a slovenského šansónu. Luciin výnimočný prejav, osobitá charizma a nádherné piesne vytvoria nezabudnuteľný hudobný zážitok.

Vstupenky v hodnote 10 € a 12 € zakúpite v:


31.5.2014  – Rozprávkový deň detí

Sad SNP 10.00 – 13.00

Súťaže: detské chodúle, chytanie rybičiek, Hod na cieľ Program: detský kútik, dielnička, hlavolamy, skákací hrad, záchranárska kynológia, lanové prekážky, canisterapia, maľovanie na tvár, cukrová vata, kráľovské oriešky, žilinskí kuchári deťom Detská ulička – výstava lodí, lietadiel, tankov – Štúrova ulica 10.00 – 13.00