Fotky nájdených kľúčov a mobilov

Po Staromestských slávnostiach sa našli nasledovné kľúče a mobily

Vlastníci predmetných vecí sa môžu hlásiť: Veronika Tabačková, 041/7063 322, 0905 705 066, veronika.tabackova@zilina.sk