Žilina – NAŠE MESTO

Vedomostná, literárna a výtvarná súťaž pre žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ mesta Žilina


Čipkované radosti – variácie v modrom

Výstava potrvá od 27.5. do 18.6.2015, Makovického dom – organizátor Krajské kultúrne stredisko v Žiline


XX. slávnostná akadémia Zboru Žilincov

27.5.2015 na žilinskej Radnici v Sobášnej sieni o 16.00 hod.
 
ZŽ – iniciátor SMS a spoluorganizátor ich 1. ročníka so Živnostenským spoločenstvom Žilina v roku 1995. Zbor Žilincov je nezávislým, výberovým združením starších občanov mesta Žilina, ktorí svojou dlhodobou prácou prispeli k vzniku, zachovaním alebo propagáciou neopakovateľných hodnôt mesta a zároveň sa tešia všeobecnej úcte a dôvere obyvateľov Žiliny.
 
Založili ho z iniciatívy vtedajšieho podpredsedu Mestského národného výboru v Žiline Ing. Gustáva Krušinského 9.októbra 1990, v jeho kancelárii v Dome odborov. Zbor vedie predsedníctvo na čele s voleným predsedom, ktorým sa postupne stali JUDr. Ernest Žabkay, Ing. Štefan Massányi a Ing. Miroslav Pfliegel, CSc.
 
Hlavným cieľom Zboru Žilincov je zachovať neopakovateľný genius loci Žiliny aj pre ďalšie generácie Za 25 rokov svojej existencie členovia Zboru Žilincov, okrem iného, iniciovali vznik Staromestských slávností v roku 1995,vydali 14 monografií o meste, zaslúžili sa o zhotovenie a inštaláciu 13-ich pamätných tabúľ v Žiline a 64-om osobnostiam Žiliny udelili prestížnu cenu Génius Loci Solnenzis za celoživotné dielo.


ŽILINA VO SVETLE LÁMP

(Ne)zabudnutá história energetiky
 
28.5.2015, Uvítanie knihy do života, Námestie Andreja Hlinku

Patrik Groma – Milan Novák – Miroslav Pfliegel – Peter Štanský

Kniha s bohatými ilustráciami približuje čitateľom rôzne druhy svietidiel, ktoré v priebehu 19. a 20. storočia osvetľovali ulice a námestia Žiliny. Uvádza miesta, kde sa elektrická energia vyrábala a zariadenia, pomocou ktorých sa dostala do bytov, domov a fabrík. Autori si spomenuli aj na ľudí, ktorí sa vyučili „ elektrotechnike či elektromechanike“ a kde sa títo neznámi odborníci zo začiatku 20. storočia všade uplatnili.


Deň detí

30.5. – Sad SNP | 10.00 – 13.00 hod.

Pre deti sú pripravené: Chytanie rybičiek, Hod na cieľ, Detské chodule, Skákajúce lopty, Kvízy a hlavolamy, Hod na terč, Skákací hrad, maľovanie na tvár, bublifukové kráľovstvo.