Staromestské slávnosti 2015

Miesto konania: Žilina – Mariánske námestie, Námestie Andreja Hlinku, Farské schody. Termín konania: 28. 5. až 30. 5. 2015, otváracie hodiny stánkov budú: od 10.00 hod. – minimálne do 18.00 hod.

Usmernenie pre účastníkov trhov ľudových a umeleckých remesiel na Mariánskom námestí, Farský schodoch a Námestí Andreja Hlinku

Každý účastník bude mať k dispozícii pre postavenie vlastného stánku priestor 3 m a 1 m medzeru medzi stánkami. Väčšie stánky nebude umožnené postaviť i v prípade vybratého účastníka. Účastníci budú môcť vozidlom vojsť do pešej zóny iba z dôvodu postavenia a nevyhnutného zásobovania stánku. Parkovanie na námestiach nebude možné, každý účastník si parkovanie rieši individuálne. Účastníci sú povinní akceptovať pokyny organizátorov a Mestskej polície a taktiež sú povinní si zabezpečiť k predaju všetky náležitosti, ktoré vyžaduje legislatíva a hygienické predpisy platné v Slovenskej republike. Na námestí budú organizátori, ktorí Vás budú usmerňovať a pomáhať s nájdením miesta, ktoré bude pre Vás vyčlenené. Presné umiestnenie stánkov bude zakreslené v plánikoch, ktoré sú uvedené na tejto stránke dole.

Bližšie informácie:


Stánky – Námestie Andreja Hlinku a Farské schody

Umiestnenie si môžete stiahnuť tu > stanky_namesti­e_a_hlinku.pdf.


Stánky – Mariánske námestie

Umiestnenie si môžete stiahnuť tu > stanky_marian­ske_namestie.pdf.