Staromestské slávnosti 2017

Milí Žilinčania a návštevníci nášho mesta,

v tomto roku mesto Žilina organizuje už 23. ročník Staromestských slávností. Toto tradičné podujatie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou života v našom meste a je jedným z najvýznamnejších kultúrnych podujatí v našom kraji.

Na Staromestských slávnostiach sa každoročne predstavuje široká škála interpretov hlavne zo Žiliny. Môžeme vidieť tanec, spev, folklór, jazz, pop-music, zborový spev. Svoje umenie pravidelne predvádzajú žiaci centier voľného času. Časom k Žilinčanom pribudli aj poprední slovenskí interpreti i účinkujúci zo zahraničia. Aj v tomto ročníku vystúpia umelci z partnerských miest Žiliny. Postupne sa rozrástol aj počet remeselníkov, ktorí tu predvádzajú svoju prácu i výrobky a zvýšila sa kvalita ich ponuky.

Program aj v tomto roku je ozaj bohatý. Každý si v ňom nájde niečo svoje. Žilinčania si slávnosti obľúbili, považujú ich za svoje, námestia sú plné ľudí. Teší ma, keď vidím Žilinčanov i návštevníkov z okolia, ktorí sa bavia aj do neskorej noci.

Želám vám všetkým pekné zážitky a nezabudnuteľné dojmy zo Staromestských slávností 2017.

Ing. Igor Choma
primátor mesta Žilina