Straty a nálezy

Predmetn0 veci sa nachádzajú na MsÚ, kontakt Veronika Tabačková 0905 70 50 66