Hlavní organizátori

Mesto Žilina (www.zilina.sk)


Spoluorganizátori


Moderátori

Námestie Andreja Hlinku

  • Michaela Pastorková – Závodná
  • Radko Pažej
    Michaela Pastorková – Závodná
    Radko Pažej

Mariánske námestie

  • Norman Šáro
Norman Šáro