Organizátori

Topfest

Podujatie podporila

Nadácia KIA

Partneri

Černá Hora Frambor Mestské divadlo Žilina
Zbor Žilincov Centrum voľného času Sevak

Mediálni partneri

Telka v meste TV Severka Zilinak
Radničné noviny mesta Žilina Žilinský kuriér
Rádio Frontinus

Web stránky