XXII. SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA ZBORU ŽILINCOV

24.5. / Žilinská radnica / organizátor Zbor Žilincov

GENIUS LOCI SOLNENSIS
Prestížna cena Zboru Žilincov GENIUS LOCI SOLNENSIS sa od roku 1996 udeľuje žilinským rodákom a starousadlíkom, podľa tohoročnej novelizácie jej štatútu aj tým ktorí v našom meste trvalo bývajú minimálne 20 rokov. Vznikla na návrh Ing. Štefana Massányho, vtedajšieho predsedu a súčasného čestného predsedu Zboru Žilincov

Nezávislé výberové združenie občanov Zbor Žilincov, založené v roku 1990, túto cenu udeľuje za celoživotnú činnosť v prospech rozvoja mesta Žilina a za šírenie jej dobrého mena doma i v zahraničí. Udeľuje sa od dosiahnutia veku 70 rokov žijúcim a in memoriam aj zosnulým občanom, hlavne k ich okrúhlemu a polookrúhlemu jubileu.

Laureátmi Prestížnej ceny GLS na rok 2017 sú bývalá atlétka a atletická trénerka školskej mládeže Naďa Česalová, pedagóg konzervatória a vedúci dychovej hudby Fatranka Pavol Bienik a in memoriam významný bernolákovský spisovateľ, františkán Jakub Vojtech Gazda a archeológ a múzejník PhDr. Anton Petrovský-Šichman.


Deň Detí

27.5. / Sad SNP / 10.00 – 14.00 hod.

Pre deti sú pripravené:
Kresliaca zóna, Canisterapia, Detské chodúle, Hod na cieľ, Chytanie rybičiek, Skúška odvahy, Skákajúce lopty, Lukostreľba, Skákací hrad, Maľovanie na tvár, Cukrová vata, Balóny, …

Mestská polícia Žilina: jazda zručnosti na kolobežke, vedomostná súťaž o pravidlách cestnej premávky, beh zručnosti, chôdza na chodúľoch, súťaž v zakladaní blokovacích zariadení na zabránenie odjazdu motorového vozidla.

11.30 Detské centrum Havino divadielko so psíkom, ukážka canisterapie pre najmenších, prvá pomoc psíka, prekážkové dráhy so psíkom

13.00 Klub Honkadori Aikido Dojo Žilina ukážky bojového umenia Aikido


SÚŤAŽ „ŽILINA – MOJE MESTO“

Výtvarná sekcia – Kostoly v rámci Žiliny
Literárna sekcia – literárne práce (poézia, próza, fejtón…), v ktorých je ústrednou témou mesto Žilina
Historická sekcia – písomné spracovanie vybraného obdobia z histórie mesta, historickej udalosti spojenej s mestom Žilina, historickej stavby v meste, významnej osobnosti z histórie Žiliny


SÚŤAŽ „POZNAJ SVOJE MESTO“

Súťaž spočíva v hľadaní historických pamiatok v historickom jadre mesta Žilina a v písomnom teste z vlastivedy a histórie mesta Žilina.

VYHODNOTENIE VÝTVARNEJ, LITERÁRNEJ A HISTORICKEJ SEKCIE „ŽILINA-MOJE MESTO“ a VEDOMOSTNEJ SÚTAŽE „POZNAJ SVOJE MESTO“ BUDE 24.5.2016 o 12:30 hod. na RADNICI v ŽILINE.


ZELENÁ ZÓNA

25. – 26.5.2017 / Nám. A. Hlinku / vedľa Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina
POL LITER ZA POL METER /NAZBIERAJ-ODMERAJ-VYMEN-OSVIEŽ SA/

TRIEDIME NA STAROMESTSKÝCH Nazbieraj pol metra plastových pohárov. Prines do Zelenej zóny na námestí A. Hlinku. Za každý pol meter plastových pohárov dostaneš pol litra nápoja.


AUTOGRAMIÁDA MŠK ŽILINA

25.5.2017 / 15.30 hod. / Námestie Andreja Hlinku


KRST KNIHY „STRATENÁ ŽILINA 1“

25.5.2017 / 15.10 hod. / Mariánske námestie

Prvý diel knihy je zostavený z historických textov, fotografií, dokumentov a spomienok ľudí do šestnástich celkov. Ukazuje na to, čo v našom krásnom mete bolo a stratilo sa v nenávratne. Sú tu veci, zariadenia objekty ba aj celé územia, ktoré ustúpili do minulosti, ale mnohé z nich velmi bolestivo a necitlivo a poškodilo to Genius loci Žiliny.