Staromestské slávnosti 2017

Vo štvrtok ráno od 7:00 hod. budeme usmerňovať stavanie stánkov a všetky náležitosti (zmluvu, ambulantný predaj, vstupy do PZ) budeme roznášať vo štvrtok doobeda.

Informácia pre vjazd do pešej zóny k stavbe stánkov a dovážaniu sortimentu do stánkov pre účastníkov trhov: Poplatok pre vjazd automobilu k predajnému miestu je 3,– €/deň.

  • 25.05.2017 stavba stánku od 07.00 do 11.00 hod. odvezenie sortimentu od 18.00 do 21.00 hod.
  • 26.05.2017 do­vezenie sortimentu od 08.00 do 10.00 hod. odvezenie sortimentu od 18.00 do 21.00 hod.
  • 27.05.2017 do­vezenie sortimentu od 08.00 do 10.00 hod. odvezenie sortimentu od 16.00 do 19.00 hod.

Pre dovezenie, odvezenie sortimentu nebude možný vstup automobilom na Farské schody. Vstup bude možný len na priľahlé ulice:

  • k Mariánskemu námestiu: Sládkovičova, Radničná a Burianova medzierka,
  • k Farským schodom: Dolný val, Horný val,
  • k Námestiu Andreja Hlinku: Pivovarská, M.R. Štefánika.

Účastníci sú povinní akceptovať pokyny organizátorov a Mestskej polície a taktiež sú povinní si zabezpečiť k predaju všetky náležitosti, ktoré vyžaduje legislatíva a hygienické predpisy platné v Slovenskej republike.


Stánky – Námestie Andreja Hlinku a Farské schody

Umiestnenie si môžete stiahnuť tu > stanky_namesti­e_a_hlinku_far­ske_schody_2017­.pdf.


Stánky – Mariánske námestie

Umiestnenie si môžete stiahnuť tu > stanky_marian­ske_namestie_2017­.pdf.


Informácie pre remeselníkov, predajcov potravinových výrobkov a predajcov občerstvenia, ktorí majú záujem zúčastniť sa Staromestských slávností 2017 v Žiline, konajúcich sa v dňoch od 25.5. do 27.5. 2017