Organizátor

Mesto Žilina (www.zilina.sk)


Spoluorganizátori


Moderátori

Námestie Andreja Hlinku

  • Michaela Pastorková
  • Radko Pažej
    Michaela Pastorková
    Radko Pažej

Mariánske námestie

  • Norman Šáro
Norman Šáro